De COVID-19-crisis heeft er voor gezorgd dat de digitale uitwisseling van gegevens met de overheid sterk is toegenomen; 52% van de bevolking heeft het voorbije jaar online formulieren ingevuld en verzonden, 12% meer dan in 2019 voor de crisis.

Lees meer