Het Huis van het Leren draagt met experttalks, inspiratie- en infosessies bij tot het brede, boeiende veld van levenslang leren.

Lees meer