Artikel 60

 

Ondersteuning bij tewerkstelling van leefloongerechtigden

Zoek je bijkomende helpende handen voor jouw vzw of privé-onderneming?  Al aan een tewerkstelling via statuut 'artikel 60' gedacht?

Een tewerkstelling via statuut 'artikel 60' is voor veel ondernemers onbekend terrein, maar het biedt naast een maatschappelijk engagement ook bedrijfseconomische voordelen.

Wat?

Werkkracht10 werkt samen met 10 lokale besturen. Via de sociale dienst (OCMW / Sociaal Huis) lenen we leefloongerechtigde werkzoekenden als het ware uit aan ondernemingen voor een bepaalde periode (tussen 1 en 2 jaar).
Zo kunnen deze werkzoekenden werkervaring opdoen en al doende nieuw vaardigheden aanleren op de werkvloer.
Een tewerkstelling via statuut artikel 60 is bijgevolg een laagdrempelige springplank naar een duurzame tewerkstelling.

Wat is het voordeel voor werkgevers?

Door te kiezen voor een tewerkstelling binnen deze maatregel, kies je ervoor om te investeren in jouw nieuwe vaste werknemer van morgen. Via een tijdelijk traject kan de werkzoekende binnen jouw bedrijf werkervaring opdoen, leert hij/zij de specifieke skills die nodig zijn om de job uit te voeren en wordt er ook verder gesleuteld aan bepaalde randvoorwaarden zoals de Nederlandse taal. Je krijgt er een paar gemotiveerde handen bij en je werkt aan inclusie binnen jouw onderneming. Een begeleider van het OCMW of Sociaal Huis volgen de medewerker van dichtbij op en staan steeds klaar om bij te sturen als het wat minder vlot zou verlopen.

Wat kost het voor werkgevers?

Als je de kans geeft aan een werkzoekende die leefloongerechtigd is om tijdelijk binnen jouw organisatie te werken, kan dit erg voordelig.  Het betreffende Sociale Huis / OCMW blijft de juridische werkgever.
Als vzw draag je 250 euro / maand bij in de loonkosten die het OCMW maakt. Privé-ondernemingen betalen 1000 euro / maand.

Hoe gaan we te werk?

Voorafgaand aan een artikel 60 tewerkstelling wordt nagegaan of de kandidaat in aanmerking komt om ingezet te worden via deze maatregel en of er een goede match is. Er wordt vertrokken van de jobinteresse en -motivatie van de kandidaat. Hiernaast wordt bekeken in welke mate de aanwezige competenties aanleunen bij de instapverwachtingen van de werkgever.

In bepaalde gevallen, afhankelijk van jouw locatie en ondernemingsvorm, kan een kosteloze stage voorafgegaan worden aan deze tewerkstellingsvorm. Zo kan deze samenwerking stap voor stap groeien.

We blijven jouw nieuwe werknemer in overleg met jou opvolgen en begeleiden om een geslaagde samenwerking na te streven. Dit maakt de risico’s voor jouw onderneming of vzw minimaal.


Voordelen Tewerkstelling met Statuut artikel 60

WIN-WIN

De werkervaringsklant doet werkervaring op terwijl jouw onderneming zijn sociaal engagement toont, kan rekenen op een paar extra werkhanden en investeert in een mogelijke toekomstige vaste medewerker.

VOORDELIG

Een werkervaringstraject is financieel voordelig voor jouw organisatie.
Afhankelijk van de Ondernemingsvorm betaalt de werkgever een vaste kost tussen € 250 en € 1000 per maand.

EENVOUDIG

Geen extra loonsadminisitratie.

Het OCMW / Sociaal Huis is juridisch werkgever en regelt de administratie.

Opleidingspremie

Gedurende maximaal 12 maanden kan een Opleidings- en Omkaderingspremie van 250 euro / maand worden toegekend om opleiding en/of begeleiding te ondersteunen.

Stap voor stap

Op voorhand wordt het beoogde profiel van de werkervaringsklant besproken.
Voor aanvang van een tewerkstelling wordt een sollicitatiegesprek ingepland.
Dit om er zeker van te zijn dat er een wederzijdse klik is. Soms is een maand proefstage mogelijk.

Begeleiding

Een arbeids- of tewerkstellingsbegeleider informeert en adviseert over de opleidingsmogelijkheden, bemiddelt tussen jou en de werkervarings­klant wanneer dat nodig is, ondersteunt je in de administratieve opvolging.

Wil je met jouw bedrijf vrijblijvend de mogelijkheden ontdekken?