Werkkracht10 voor Werkgevers

 

Subsidies voor wie sociale tewerkstelling ondersteunt

Zoek je bijkomende helpende handen voor jouw vzw of prive-onderneming?  Al aan een tewerkstelling via statuut artikel 60 gedacht?

Een tewerkstelling via statuut artikel 60 is voor veel ondernemers onbekend terrein, maar het biedt naast een maatschappelijk engagement ook bedrijfseconomische voordelen.

WAT?

Werkkracht10 werkt wamen met 10 lokale besturen. Via deze sociale dienst (OCMW / Sociaal Huis) lenen we steungerechtigde werkzoekenden als het ware uit aan ondernemingen voor een bepaalde periode (tussen 1 en 2 jaar).
Zo geef je een werkzoekende die een opleiding kreeg als bijvoorbeeld keukenmedewerker of schrijnwerker, de kans om zijn of haar nieuw verworven vaardigheden hard te maken op de werkvloer.
Een tewerkstelling via statuut artikel 60 is bijgevolg een laagdrempelige springplank naar een duurzame tewerkstelling.

Wat is het voordeel voor werkgevers?

Als je de kans geeft aan een werkzoekende steungerechtigde om tijdelijk binnen jouw organisatie te werken, kan dit erg voordelig.
Als vzw betaal je 250 euro / maand. Privé-ondernemingen betalen 1000 euro / maand.
Het betreffende Sociale Huis / OCMW blijft de juridische werkgever.

Wat is het risico?

Voorafgaand aan een artikel 60 tewerkstelling wordt nagegaan indien een tewerkstellingskandidaat in aanmerking komt om ingezet te worden via steunmaatregel. Er wordt vertrokken van de job-interesse en - motivatie van de kandidaat. Hiernaast wordt bekeken in welke mate de aanwezige competenties aanleunen bij de instapverwachtingen van de werkgever.

In bepaalde gevallen, afhankelijk van jouw locatie en ondernemingsvorm, kan een kosteloze stage voorafgegaan worden aan deze tewerkstellingsvorm. Zo kan deze samenwerking stap voor stap groeien.

We blijven jouw nieuwe werknemer, in overleg met jou, opvolgen en begeleiden om een geslaagde samenwerking na te streven. Dit maakt de risico’s voor jouw onderneming of vzw minimaal.


Voordelen Tewerkstelling met Statuut artikel 60

WIN-WIN

De werkervaringsklant doet werkervaring op terwijl jouw onderneming zijn sociaal engagement toont en kan rekenen op een paar extra werkhanden.

VOORDELIG

Een werkervaringstraject is financieel voordelig voor jouw organisatie.
Afhankelijk van de Ondernemingsvorm betaald de werkgever een vaste kost tussen 250 € en 1000 € per maand.

EENVOUDIG

Geen extra loonsadminisitratie.

Het OCMW / Sociaal Huis is juridisch werkgever en regelt de administratie.

OPLEIDINGS- PREMIE

Gedurende maximaal 12 maanden kan een Opleidings- en Omkaderingspremie van 250 euro / maand worden toegekend om opleiding en/of begeleiding te ondersteunen.

Stap voor stap

Op voorhand wordt het beoogde profiel van de werkervaringsklant besproken.
Voor aanvang van een tewerkstelling wordt een sollicitatiegesprek ingepland.
Dit om er zeker van te zijn dat er een wederzijdse klik is. Soms is een maand proefstage mogelijk.

Begeleiding

Een arbieds- of tewerkstellingsbegeleider informeert en adviseert over de opleidingsmogelijkheden, bemiddelt tussen jou en de werkervarings­klant wanneer dat nodig is, ondersteunt je in de administratieve opvolging.

Wil je met jouw bedrijf vrijblijvend de mogelijkheden ontdekken?