WERKKRACHT10

Netwerking en samenwerking rond tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Regie Sociale Economie en Werk

Werkkracht10 neemt de regierol sociale economie en werk op voor de 10 lokale besturen uit referentie-regio Brugge. Dit houdt oa. in dat we de sociale economie promoten en ondersteunen en acties rond sociale tewerkstelling opzetten.

Organisatie
wijk-werken

Werkkracht10 is Wijk-werk organisator in de referentieregio Brugge. Er wordt ingezet op de bekendmaking, optimale werking en samenwerking rond wijk-werken.  


Samenwerken
Werkgevers

Werkkracht10 bouwt aan een netwerk van werkgevers die een inclusieve stage en/of tewerkstelling als een business opportuniteit zien.  Hierbij staan wij werkgevers bij om tewerkstellings-maatregelen in te schakelen.

Regie e-inclusie

Werkkracht10 coördineert diverse project- en subsidie-oproepen rond digitalisering en e-inclusie binnen referentieregio Brugge met het doel om de digitale kloof bij burgers te verkleinen.


Nieuws

Nieuwe koelwagen voor de Voedselploeg

Dankzij een nieuwe elektische koelwagen kan de Voedselploeg voedseloverschotten duurzaam verminderen en de ecologische voetafdruk van voedseldistributie zo klein mogelijk houden.

Lees meer

Neem contact met ons op