Projecten

ACTIEF

talentWAVE

talentWave is dé automatische mailinglijst die veelbelovend talent in begeleiding verbindt met uitzendbureau's! Elke maandagmorgen krijgen de deelnemende uitzendconsulenten de aangemelde kandidaten van de voorbije week in de mailbox. Als de uitzendconsulenten mogelijkheden zien in één of meerdere profielen, nemen ze contact op met de coach / begeleider van de kandidaat. Samen gaan ze op zoek naar matches binnen de referentieregio Brugge!

De Voedselploeg

De voedselploeg combineert het ophalen van voedseloverschotten met voedselhulp in het kader van armoedebestrijding en sociale tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WERKKRACHT10 is partnerorganisatie in dit project.
Digibanken

Dankzij Vlaamse financiering  krijgt regio Brugge de mogelijkheid om drie Digibanken op te starten. Burgers die digitaal moeilijk mee kunnen, kunnen er terecht voor een toestel, vorming en ondersteuning op maat. 

Op dit moment zijn we volop bezig met het opstarten van het Digibankenproject. Houd deze pagina in de gaten voor meer info en acties.

Digi-Weetjes

Via de Digi-weetjes, een maandelijkse nieuwsbrief, houdt WERKKRACHT10 de stakeholders op de hoogte van alle nieuwtjes binnen de wondere wereld van digitalisering en e-inclusie.

Lerend Netwerk

Binnen de referentieregio Brugge vormen OCMW maatschappelijk werkers die betrokken zijn bij activatie-trajecten op initiatief van WERKKRACHT10 een lerend netwerk. 

Om mensen in vervoersarmoede een eerlijke kans op duurzame tewerkstelling te geven, starten Avansa Brugge en WERKKRACHT10 het project Stuur Je Toekomst. Dit project focust op mensen met een migratieachtergrond, mensen in armoede, senioren en alleenstaanden.


Parcourage

Parcourage is een project die zich richt op jongvolwassenen tussen 17-30 jaar met een zeer complexe multiproblematiek, inclusief jonge ouders en jongvolwassenen met een migratieachtergrond. Parcourage wil jongvolwassenen terug laten deelnemen aan de maatschappij, inclusief (maar niet uitsluitend) richting activering en werk. De coach van Parcourage is compagnon de route van de jongvolwassene. Het project is een samenwerking tussen verschillende diensten: CAW, De Sleutel, Groep INTRO, emino vzw, oranje vzw, OCMW Brugge, Ligo, Huis van het Leren, VDAB en Werkkracht10.

Kinderhaven Zeebrugge

"Kinderhaven Zeebrugge" is één van de 5 goedgekeurde projecten in Vlaanderen. Onder de vleugels van De Blauwe Lelie worden 6 partners samengebracht om in een complexe omgeving met veel uitdagingen nieuwe concepten te ontwikkelen die een antwoord bieden op de vraag naar meer, flexibele kinderopvang. Samenwerking tussen De Blauwe Lelie, Huis van het Kind en Gebiedswerking Zeebrugge van Stad Brugge, WERKKRACHT10, CEwEZ en APZI  

AFGEROND

Social Profit Salon Brugge

Het Social-Profitsalon is de plaats waar werk-gevers binnen de social profit in contact komen met divers talent. Hier kan je je vacatures voorstellen en vrijblijvend in gesprek gaan met geïnteresseerde kandidaten. Je kan ook deelnemen aan een webinar en workshops die jou helpen om mensen met een migratie-
achtergrond te vinden en te binden.

'K Zien van Tel!

Elke jongere is van tel! Elke jongere verdient kansen op de arbeidsmarkt maar ook om zich te ontwikkelen en te versterken. In de zomer van 2021 startte het ESF-project ‘k Zien van tel op. Vanuit een positieve insteek ging een multidisciplinair team aan de slag met heel wat jongeren (18j-30j), op hun ritme en in hun vertrouwde omgeving. Het project eindigt in december 2023.