DIENSTEN

Organisatie van
wijk-werken

In samenwerking met de VDAB staat WERKKRACHT10  in voor de coördinatie van het wijk-werken.  Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week opdrachten uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf in je buurt.

Ondersteuning & Promotie
van de Sociale Economie

WERKKRACHT10 promoot en ondersteunt de sociale-economieondernemingen in de Brugse referentieregio. Deze ondernemingen bieden werk op maat aan personen die veraf staan van de klassieke arbeidsmarkt.

Regionaal Netwerk
e-inclusie

Binnen de referentieregio Brugge coördineert WERKKRACHT10  diverse project- en subsidie-oproepen rond digitalisering en e-inclusie met het doel om de digitale kloof bij burgers te verkleinen.

Samenwerking met
Werkgevers

Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt promoot WERKKRACHT10 elk talent op de werkvloer.  We bouwen bruggen met het oog om de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen.   WERKKRACHT10 bouwt aan een netwerk van werkgevers die een inclusieve stage en/of tewerkstelling als een business opportuniteit zien. Hierbij staan wij werkgevers bij om tewerkstellings-maatregelen in te schakelen.

Acties rond arbeidsmarkt

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Als vertegenwoordiger van 10 lokale besturen treedt WERKKRACHT10 als hefboom op om deze ambities te realiseren.