Werkkracht10

Team WERKKRACHT10

Piet Dupan

beleidsmedewerker werk en sociale economie

piet@werkkracht10.be

  • Strategische en operationele werking
  • Wijk-Werken
  • Stuurgroep ESF Project 'k Zien van Tel!
  • Regie E-inclusie

Tina Segers

regisseur sociale economie en werk

tina.segers@brugge.be

  • Strategische en operationele werking
  • Regie sociale sconomie en werk

Ian Defever

facilitator

ian@werkkracht10.be

  • Uitbouwen netwerk van  lokale besturen, werkgevers en sociale partners.
  • Werkgeversbenadering ESF- project 'k Zien van Tel! 

Neem contact met ons op