Werkkracht10

Team WERKKRACHT10

Piet Dupan

beleidsmedewerker werk en sociale economie

piet@werkkracht10.be

  • Strategische en operationele werking
  • Wijk-Werken
  • Stuurgroep ESF Project 'k Zien van Tel!
  • Regie E-inclusie

Tina Segers

regisseur werk en sociale economie

tina.segers@brugge.be

  • Strategische en operationele werking
  • Regie Werk & Sociale Economie

Ian Defever

projectmedewerker werkgeversbenadering

ian@werkkracht10.be

  • Uitbouwen netwerk van werkgevers
  • Werkgeversbenadering ESF Project 'k Zien van Tel! 

Neem contact met ons op