Werkkracht10

Team WERKKRACHT10

Piet Dupan

beleidsmedewerker werk en sociale economie

piet@werkkracht10.be

  • Strategische en operationele werking
  • Wijk-Werken
  • Stuurgroep EU WSE Project Parcourage
  • Regie E-inclusie

Tina Segers

regisseur sociale economie en werk

tina.segers@brugge.be

  • Strategische en operationele werking
  • Regie sociale economie en werk
  • Penhouderschap EU WSE Project Parcourage

Ian Defever

facilitator

ian@werkkracht10.be

  • Uitbouwen netwerk van  lokale besturen, werkgevers en sociale partners.
  • Werkgeversbenadering ESF- project Parcourage! 

Neem contact met ons op