E-inclusie | OVERZICHT PROJECT-OPROEPEN

Digibanken

 • Budget: 50 miljoen
 • Werk en Sociale economie - Hilde Crevits
 • Doelgroep: volwassen bevolking

Doelstelling:

 • Gelijke toegang voorzien tot digitale technologie
 • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken
 • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten

Lokale Besturen-Iedereen digitaal

 • Budget: 50 miljoen
 • Binnenlands Bestuur - Bart Somers
 • Doelgroep: lokale besturen

Doelstelling:

De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid versnellen binnen sectoren, organisaties en voorzieningen die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen

DIGISPRONG

 • Budget: 375 miljoen
 • Onderwijs en Vorming - Ben Weyts
 • Doelgroep: hoofdzakelijk leerplichtonderwijs

Doelstelling:

 • Inzetten op  ICT-infrastructuur voor alle scholen
 • Een ICT-schoolbeleid implementeren
 • Bouwen aan ICT-competenties binnen team
 • Kennnis- en adviescentrum inrichten

Edusprong

 • Bugdet: 60 miljoen
 • Onderwijs en Vorming - Ben Weyts
 • Doelgroep: volwassenenonderwijs

Doelstelling:

 • Stimuleren Levenslang Leren
 • Om- en bijscholingskansen verhogen
 • Digitale competenties verstrerken
 • Inzetten op kwalificatie

Iedereen Digitaal

 • Budget: 250.000
 • Media en Jeugd - Benjamin Dalle
 • Doelgroep: kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren
Doelstelling:
Versnellen v/d ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren, organisaties en voorzieningen die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen.

Gemeente zonder gemeentehuis

 • Tussen september 2021 en september 2022 
 • Zeven oproepen
 • Doelgroep: openbare besturen

Doelstelling:
Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale
oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

Digiweetjes

 

Digi-weetjes | Nieuwsbrief

Wil je per email op de hoogte blijven van de ondernomen initiatieven en gemaakte vorderingen binnen de diverse project-oproepen?
Bezorg ons je emailadres en ontvang op regelmatige tijdstippen info omtrent digitalisering en e-inclusie verzameld via WERKKRACHT10.

 

Digikalender

DE DIGITALISERING GAAT RAZENDSNEL.

Voor steeds meer diensten kan of moet je online, of je nu je treinticket wil kopen of je belastingaangifte wil indienen.

Handig, maar niet voor iedereen.

Daarom moeten we met z’n allen oog hebben voor wie (nog) niet meekan met de digitale snelheidstrein, door in te zetten op digitale inclusie.

DIGI-KALENDER

In september 2020 stelde de Vlaamse regering haar relanceplan Vlaamse Veerkracht voor. 

Met dit plan zette Vlaanderen de grote lijnen uit om het maatschappelijk en economisch weefsel te herstellen na de coronacrisis. Het plan heeft zeven speerpunten, waarvan er een de ‘digitale transformatie en de ontwikkeling van digitale talenten’ omvat. 

Verschillende beleidsdomeinen zetten hiermee in op digitale inclusie. 

Via de digi-kalender houdt WERKKRACHT10 de stakeholders op de hoogte van de geplande activiteiten die binnen deze projectoproepen kaderen:

 • Digibanken
 • E-inclusie voor lokale besturen - Iedereen Digitaal

 • Digisprong

 • Eduspong

 

Digitale Inclusie

Wat is digitale inclusie?

De term ‘digitale inclusie’ of ‘e-inclusie’ verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de digitale samenleving. Daarbij werk je de 4 drempels voor digitale inclusie weg:


Digitale toegang

Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en internet is een basisvoorwaarde voor digitale inclusie. Er spelen verschillende factoren mee zoals kostprijs, kwaliteit, onderhoud en hoe aangepast het is aan de context van de gebruiker. Toegang kan persoonlijk, gedeeld of openbaar zijn.


Digitale competenties

Om met je toegang aan de slag te kunnen, heb je de nodige kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en attitudes (houding, willen, durven) nodig, de juiste competenties dus. Dat gaat zowel over technische 'knoppenkennis', als om de digitale en mediawijze competenties om oplossingsgericht om te gaan met problemen, digitaal te creëren, kritisch om te gaan met wat binnenkomt en bewust na te denken over je eigen gedrag online.


Netwerk en ondersteuning

In je digitale ontdekkingstocht heb je vaak een gids nodig. Een sociaal netwerk waarbij je met je digitale vragen terecht kunt, speelt daar een centrale rol in. Heb je zo’n netwerk niet zelf? Dan kan een organisatie, bibliotheek of overheidsdienst daarin een rol spelen.


Toegankelijk digitaal design

Je kunt als individu nog zo je best doen, als bedrijven, overheden en organisaties in hun digitale toepassingen opnieuw digitale drempels inbouwen, raak je moeillijk vooruit. Wanneer je digitale diensten of toepassingen uittekent, is ‘inclusion by design' daarom essentieel. Voor heel wat websites verbonden aan de overheid geldt overigens een Europese toegankelijkheidsregel.


Bron / Meer info: http://www.e-inclusie.behttps://e-inclusie.be/

Downloads / Onderzoeken

 
BarometerDigitaleInclusie_2020.pdf
DIGIMETER2020.pdf