e-inclusie | OVERZICHT PROJECT-OPROEPEN

Rol


Werkkracht10 kreeg midden 2021 van de 10 lokale besturen in de referentieregio de vraag om alle projectoproepen en subsidiemogelijkheden omtrent e-inclusie op te volgen. Sindsdien nam Werkkracht10 een verbindende, ondersteunende, coördinerende rol op:

 • Door het algemeen opvolgen van wat in ontwikkeling is omtrent e-inclusie en e-inclusieprojecten.
 • Door initiatief te nemen bij projectoproepen waarin de lokale besturen als (kern)partner kunnen optreden.
 • Door netwerkpartners te informeren via een periodieke uitgave van Digi-weetje

Werkkracht10 is betrokken bij deze e-inclusieprojecten:

Digibanken

 • Budget: 50 miljoen
 • Werk en Sociale economie - Jo Brouns
 • Doelgroep: volwassen bevolking

Doelstelling:

 • Gelijke toegang voorzien tot digitale technologie;
 • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken;
 • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten;

Concreet voor de regio:

Drie Digibankdossiers zijn goedgekeurd sinds oktober 2022. In de opstartfase werden projectbegeleiders aangeworven voor elk van de drie Digibanken in de referentieregio: Noord, West en Brugge. Voorbereidende stappen werden ondernomen door de werkgroep. Vanaf 2023 start de praktische uitwerking van het project. Deze projecten lopen tot eind 2024. Een mogelijke verlening tot midden 2026 zit in de pijplijn.


Digibank Brugge Noord: Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Zuienkerke
contact: 
caroline.decorte@blankenberge.be

Digibank Brugge Centrum
contact: isabel.jorion@ocmw-brugge.be

Digibank Brugge West: Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem
contact: belle.declercq@oostkamp.be

Lokale Besturen-Iedereen digitaal

 • Budget: 50 miljoen
 • Binnenlands Bestuur - Bart Somers
 • Doelgroep: lokale besturen & stakeholders

Doelstelling:

De ontwikkeling en uitrol van een lokaal e- inclusiebeleid. Dit met als doel om digitale uitsluiting te vermijden. Er wordt ingezet op:

 • Het vormgeven van het toekomstig e-inclusiebeleid;
 • Het versterken van digitale toegankelijkheid van de digitale dienstverlening;
 • Innovatieve en schaalbare acties;

Concreet voor de regio:

Twee dossiers in het kader van iedereen digitaal zijn goedgekeurd in het voorjaar 2022. Twee projectbegeleiders werden aangeworven voor respectievelijk de subregio Noord als de subregio West.  Deze projecten lopen tot eind 2024.

e-inclusion 4 Belgium - OCMW 2022

  • Budget: 6 miljoen
  • POD Maatschappelijke Integratie – Karine Lalieux
  • Doelgroep: OCMW’s

Doelstelling:

Deze projectoproep biedt een kans voor OCMW’s om projecten op te starten of verder uit te bouwen die de e-inclusie van kwetsbare (meerderjarige) personen willen vergroten. Partnerschappen worden hierbij sterk aangemoedigd, omdat het werken aan digitale inclusie niet stopt bij de grenzen van de gemeente of regio waarbinnen een organisatie actief is.

Concreet voor de regio:

Alle 10 OCMW’s, Welzijnsvereniging WOK en Werkkracht10 engageerden zich tot deelname aan het project met de titel ‘Digiscan’. Het project bestaat uit drie delen. Enerzijds een ‘Digiscan’ aan huis die een basis vormt tot advies, ondersteuning en doorverwijzing. Anderzijds na analyse van deze ‘Digiscan’ resultaten een vormings- en coaching traject voor de OCMW-medewerkers. Ten slotte met de resultaten uit de ‘Digiscan’ een basis vormen voor het e-inclusiebeleid lokale besturen en het leggen van verbanden met reeds bestaande projecten.

OCMW Brugge is penhouder in dit project. Het project werd ingediend voor 3 jaar waarvan het eerste projectjaar alvast werd goedgekeurd met ingang van 15 november 2022.

WERKKRACHT10 houdt voeling met deze e-inclusieprojecten:

Subsidie uitrol e-inclusiebeleid

 • Budget: 19 miljoen, verdeeld volgens trekkingsrechten.
 • Binnenlands bestuur – Bart Somers
 • Doelgroep: lokale besturen

 • Doelstelling:
  • Verder uitbouwen van een lokaal e-inclusiebeleid
  • Door het inzetten op verschillende soorten acties
  • Met minimaal acties rond de individuele toegang tot het internet voor de kwetsbare burger.

Concreet voor de regio:

Alle 10 lokale besturen uit de referentieregio dienden een aanvraag in en kregen de goedkeuring. De projectsubsidies kunnen vanaf 1 november 2022 ingezet worden.Gemeente zonder gemeentehuis  

 • Tussen september 2021 en september 2022
 • Zeven oproepen
 • Doelgroep: openbare besturen
 

Doelstelling:

Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Zowel innovatieve concepten, thematische projecten als grootschalige transformaties zijn mogelijk.


Concreet voor de regio:

In 11 van de goedgekeurde projecten participeren 1 of meerdere steden/gemeenten uit de referentieregio

City Deal ‘E-inclusion by Design’ 

 • Budget: 2,89 miljoen
 • Binnenlands Bestuur - Bart Somers
 • Doelgroep: 13 centrumsteden en VGC Brussel
 

Doelstelling:

Deze City Deal focust op het ontwikkelen van werkvormen voor lokale overheden om de eindgebruikers zo centraal mogelijk te zetten bij de ontwikkeling en implementatie van de digitale dienstverlening. Via opleiding en experiment wordt een concrete toolbox op maat van lokale overheden ontwikkeld.

Iedere partner zet 2 experimenten op waarbij in de fase van de ontwikkeling of implementatie van een digitale dienst de eindgebruiker centraal wordt gezet, om de gebruiksvriendelijkheid van de digitale dienst te verbeteren.


Concreet voor de regio:

Brugge neemt als centrumstad deel aan dit project. Een eerste experiment via de methodiek E-inclusion by design is opgestart.

Verder wordt vinger aan de pols gehouden omtrent projecten in het kader van:

Edusprong

 • Bugdet: 60 miljoen
 • Onderwijs en Vorming - Ben Weyts
 • Doelgroep: volwassenenonderwijs

Doelstelling:

 • Stimuleren Levenslang Leren
 • Om- en bijscholingskansen verhogen
 • Digitale competenties verstrerken
 • Inzetten op kwalificatie

Iedereen Digitaal

 • Budget: 250.000
 • Media en Jeugd - Benjamin Dalle
 • Doelgroep: kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren
Doelstelling:
Versnellen v/d ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren, organisaties en voorzieningen die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen.

Digisprong

 • Budget: 375 miljoen
 • Onderwijs en Vorming - Ben Weyts
 • Doelgroep: hoofdzakelijk leerplichtonderwijs

Doelstelling:

 • Inzetten op ICT-infrastructuur voor alle scholen
 • Een ICT-schoolbeleid implementeren
 • Bouwen aan ICT-competenties binnen team
 • Kennnis- en adviescentrum inrichten

Digiweetjes

 

Digi-weetjes | Nieuwsbrief

Wil je per email op de hoogte blijven van de ondernomen initiatieven en gemaakte vorderingen binnen de diverse project-oproepen?
Bezorg ons je emailadres en ontvang op regelmatige tijdstippen info omtrent digitalisering en e-inclusie verzameld via WERKKRACHT10.

INSCHRIJVEN Digi-weetjes
 

Digitale Inclusie

Wat is digitale inclusie?

De term ‘digitale inclusie’ of ‘e-inclusie’ verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de digitale samenleving. Daarbij werk je de 4 drempels voor digitale inclusie weg:


Digitale toegang

Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en internet is een basisvoorwaarde voor digitale inclusie. Er spelen verschillende factoren mee zoals kostprijs, kwaliteit, onderhoud en hoe aangepast het is aan de context van de gebruiker. Toegang kan persoonlijk, gedeeld of openbaar zijn.


Digitale competenties

Om met je toegang aan de slag te kunnen, heb je de nodige kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en attitudes (houding, willen, durven) nodig, de juiste competenties dus. Dat gaat zowel over technische 'knoppenkennis', als om de digitale en mediawijze competenties om oplossingsgericht om te gaan met problemen, digitaal te creëren, kritisch om te gaan met wat binnenkomt en bewust na te denken over je eigen gedrag online.


Netwerk en ondersteuning

In je digitale ontdekkingstocht heb je vaak een gids nodig. Een sociaal netwerk waarbij je met je digitale vragen terecht kunt, speelt daar een centrale rol in. Heb je zo’n netwerk niet zelf? Dan kan een organisatie, bibliotheek of overheidsdienst daarin een rol spelen.


Toegankelijk digitaal design

Je kunt als individu nog zo je best doen, als bedrijven, overheden en organisaties in hun digitale toepassingen opnieuw digitale drempels inbouwen, raak je moeillijk vooruit. Wanneer je digitale diensten of toepassingen uittekent, is ‘inclusion by design' daarom essentieel. Voor heel wat websites verbonden aan de overheid geldt overigens een Europese toegankelijkheidsregel.


Bron / Meer info: http://www.e-inclusie.behttps://e-inclusie.be/