Individueel maatwerk

Nieuwe maatregel sinds 01/07/2023

Sinds 1 juli 2023 is de maatregel individueel maatwerk van kracht. Individueel maatwerk vervangt de vroegere maatregelen VOP (Vlaamse ondersteuningspremie), SINE (sociale inschakelingspremie) en LDE (lokale diensteneconomie).


Wat

Elk talent telt op onze arbeidsmarkt, zeker in de huidige tijden van arbeidsmarktkrapte. De nieuwe maatregel heeft als doel om de inclusie van personen met een arbeidsbeperking te stimuleren en te ondersteunen.
Werkgevers die iemand in dienst nemen die extra ondersteuning nodig heeft ten gevolge van een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking, kunnen een financiële compensatie aanvragen om de eventuele extra kosten of ondersteuningskosten vergoed te krijgen.

Hoe ziet deze ondersteuning er uit?

De financiële ondersteuning bestaat uit een loonpremie of een loon- en begeleidingspremie voor werkgevers, en een ondersteuningspremie voor zelfstandigen.

  • De loon- of ondersteuningspremie komt tegemoet aan de eventuele bijkomende kosten of lagere productiviteit als gevolg van de arbeidsbeperking.
  • Daarnaast maakt de begeleidingspremie (professionele) begeleiding op de werkvloer mogelijk. Dit zowel voor de werknemer met een arbeidsbeperking, als voor de collega’s en de werkgever.
Een werkzoekende of werknemer kan een ondersteuning toegekend krijgen voor 2 of 5 jaar.

Hoe aanvragen?

In eerste instantie dient de werkzoekende of de werknemer contact op te nemen met VDAB om de arbeidsbeperking te erkennen en de behoefte aan individueel maatwerk aan te vragen. Bij goedkeuring krijgt de aanvrager een attest waarin de mogelijke ondersteuning voor deze persoon wordt vermeld.
Als werkgever kan u dan online via het WSE-loket de ondersteuning die aan jouw werknemer is toegekend aanvragen.

Meer info

Op de website van Vlaanderen vindt u alle info voor werkgevers duidelijk op een rijtje.
Je kan jouw vraag ook stellen via individueelmaatwerk@vlaanderen.be.
Of via de knop onderaan deze pagina en wij zorgen dat u snel de juiste info krijgt of correct wordt doorverwezen.

Pracht van een werkkracht

Tijdens de zomer van 2023 lanceerde het departement Werk en Sociale economie de campagne "Pracht van een werkkracht". Zes duo's vormen het gezicht van de campagne en vertellen over het pad dat ze samen op de werkvloer hebben afgelegd. 

Laat je inspireren door Brugse getuigenissen

Ook in de Brugse regio bieden steeds meer werkgevers kansen aan personen met een arbeidsbeperking. Pattyn, Optelec, Verhaeghe en Greenhouse hebben heel wat positieve ervaringen en kiezen resoluut voor inclusie op de werkvloer. Mits enkele aanpassingen op de werkvloer slagen zij er elke dag in om de talenten van Danny, Erik, Maxim en Annabel volledig te benutten en hen te laten schitteren.
Ook zij zijn ervan overtuigd dat je een pracht van een werkkracht niet laat schieten.


Laat je dus inspireren door deze vier prachtige Brugse duo's! 
We hebben de filmpjes alvast zeer toegankelijk gemaakt met ondertiteling, audiodescriptie en Vlaamse gebarentaal zodat ook kijkers met een visuele of auditieve beperking de getuigenissen kunnen volgen.

In samenwerking met Brugge draait om mensen, de Brugse Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap, Emino, Mad Monkey en met bijzondere dank aan de 8 personen die we mochten interviewen!

Danny & Pattyn

Danny is elektricien-kastenbouwer en werkt bij Pattyn  Packaging Lines. Zijn auditieve beperking vormt geen belemmering om zijn job goed uit te voeren. Pattyn heeft enkele maatregelen op de werkvloer genomen zodat Danny in een veilige omgeving kan werken en met collega's kan communiceren.

Erik & Optelec

Erik heeft een visuele beperking en werkt als supportmedewerker bij Optelec. Hij is een man met vele talenten: creatief denken, oplossingsgericht werken, taalvaardig, ... Bij Optelec wil en kan hij in de werking meedraaien net zoals de andere collega's. Erik wilt niets anders dan gewoon kunnen werken en meedraaien.

Maxim & Verhaeghe

Maxim is aan de slag bij bouwbedrijf Verhaeghe. Tot voor hij daar terechtkwam kreeg hij weinig kansen op de arbeidsmarkt. Bij Verhaeghe leert hij elke dag bij dankzij de structuur die de werkgever biedt, aangepaste taken die hem voldoende uitdagen en respectvolle collega's die hem op sleeptouw nemen.

Annabel en Greenhouse

Annabel is in dienst bij Greenhouse en werkt in Brugge als huishoudhulp bij particulieren. Annabel is zeer gedreven. Haar auditieve beperking staat haar werk absoluut niet in de weg. Ze communiceert met de werkgever via mail en met de klanten via sms, briefjes of liplezen.

Nog vragen?

Heb je nog een vraag over individueel maatwerk?Weet je niet waar te beginnen?
Werkkracht10 helpt je graag verder met de juiste info of doorverwijzing.

Of ben jij ook een inclusieve werkgever die een mooie ervaring wil delen? Laat het ons weten!