Sociale Economie & Werk

De Vlaamse overheid voorziet middelen om de lokale besturen te versterken in hun (boven)lokaal activeringsbeleid. Met deze middelen kunnen we op maat van het regiegebied ‘regio Brugge’ de uitdagingen op het vlak van sociale economie en sociale tewerkstelling beter in kaart brengen en samen aanpakken. Vanuit Werkkracht10 begeleiden we de ontwikkeling van een beleidsvisie en zetten we concrete acties op om meer/beter mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Het bevorderen van overleg, samenwerking en netwerking tussen actoren, partners en lokale besturen staan hierbij centraal. Op die manier dragen de lokale besturen bij aan het behalen van een werkzaamheidsgraad van 80%.

Een greep uit onze acties:

 • Eind 2021 werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Werkkracht10, VDAB en POM West-Vlaanderen voor een versterkte samenwerking in regio Brugge. Werkgroepen voeren deze strategische doelstellingen uit.
 • Promotie van de diensten die sociale economie aanbiedt. Neem een kijkje op onze website www.socialeeconomieregiobrugge.be.
 • De meerwaarde van de sociale economie in de kijker zetten.
 • Initiator van grote regionale projecten zoals ‘k Zien van tel en Stuur je toekomst.
 • Projectoproep voor de ondersteuning van nieuwe projecten/diensten binnen de sociale-economieondernemingen. 
 • Netwerkactiviteiten met reguliere ondernemingen.
 • Lerende netwerken.
 • Promotie van sociaal ondernemen, maatschappelijke verantwoord ondernemen en sociaal-circulair ondernemen.
 • Ontwikkeling van een regionaal kader voor klimaatvriendelijk, sociaal en circulair aankopen.
 • Opleidingen op maat van kwetsbare werkzoekenden zoals bartenderopleiding (ism Horeca Forma).
 • Opvolging van beleidsontwikkelingen binnen werk en sociale economie.
Contacteer de regisseur sociale economie en werk, Tina Segers, voor meer info.