De Voedselploeg

Ophalen van voedseloverschotten | Voedselhulp | Sociale Tewerkstelling

De voedselploeg is een vervolg van het Europese Interreg project FLAVOUR.
Vanaf 1 oktober 2022 vond er een inkanteling plaats in welzijnsvereniging Ruddersstove onder de nieuwe naam. Dit met een uitbreiding van het project over de volledige referentieregio Brugge.

Een samenwerkingsovereenkomst met Werkkracht10 kwam tot stand. Daarin werden wederzijdse engagementen opgenomen die lopen tot eind 2025. De stuurgroep vergadering van de voedselploeg wordt telkens gecombineerd met het beheerscomité van Werkkracht10.

Alle info over de voedselploeg en contactgegevens zijn terug te vinden op https://www.devoedselploeg.be/


Maandelijkse Nieuwsbrief | De Voedselploeg

Maandelijks maakt de voedselploeg een rapport over de werking voor de organisaties van het distributieplatform. Heb je als partnerorganisatie interesse in deze maandrapporten: dan kan je die aanvragen via julie.vandewalle@ruddersstove.be of via het formulier hiernaast.

Aanvraag nieuwsbrief