Inclusieve werkgevers

Samen bouwen aan een inclusieve werkvloer

Onze arbeidsmarkt kampt met vacatures die maar niet ingevuld raken – je bedrijf misschien ook. 

Een sociale tewerkstelling is een krachtig instrument om mensen aan het werk te helpen. Het geeft mensen kansen op werkervaring en ondersteunt tegelijk jou als werkgever. Werk blijft één van de meest duurzame manieren om armoede te bestrijden.

Werkkracht10 steunt OCMW's en Sociale Huizen in hun intensieve begeleidingstrajecten naar een duurzame tewerkstelling, zodat ze een meerwaarde zijn voor je bedrijf en op termijn met een vast contract aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.

Voor jou als werkgever blijft de loonkost beperkt want het gaat om een gesubsidieerde tewerkstelling. 

Een OCMW-klant tewerkstellen in je bedrijf lijkt misschien niet meteen de meest evidente stap. Maar het loont zeker de moeite. Want veel werkervaringsklanten zijn zeer gemotiveerd om te werken. 

De tewerkstellingsmaatregelen die het vaakst worden toegepast zijn:
 • Tewerkstelling via statuut artikel 60
 • IBO
 • Individueel Maatwerk

Artikel 60

Het activeren van mensen met een leefloon via een duurzame job is één van de prioriteiten voor Werkkracht10.
Niet iedereen is klaar om onmiddellijk in het regulier economisch circuit (REC) te stappen. Vaak hebben mensen met een leefloon extra versterking nodig op het vlak van arbeidsattitude, taal, werkritme en/of vakkennis.
Wij begeleiden hen in dit groeiproces. Sommige klanten volgen best eerst een opleiding.
Andere klanten hebben heel wat talenten maar missen relevante ervaring op de werkvloer.

Zij hebben nood aan werkervaring.

Hiervoor is ARTIKEL 60 een erg interessant tewerkstellingsstatuut met tal van voordelen!

Voordelen ART 60
 • Win-Win
 • Voordelig
 • Eenvoudig
 • Opleidingspremie
 • Stap voor stap
 • Begeleiding en ondersteuning

IBO

Met een IBO leid je een werkzoekende op in je bedrijf gedurende maximaal 6 maanden. Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een vast maandelijks bedrag.

Missie geslaagd? Dan werf je de medewerker aan.

Voordelen IBO
 • Praktische opleiding op de werkplek
 • Voordelig
 • Beperkte administratie
 • Begeleiding en ondersteuning

Individueel Maatwerk

Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe maatregel 'Individueel maatwerk' van kracht. Werkgevers die iemand in dienst hebben/nemen die een arbeidsbeperking heeft kunnen een financiële ondersteuning aanvragen voor de extra kosten of ondersteuning die bij de tewerkstelling nodig is.Vier Brugse bedrijven getuigen alvast hoe tevreden zij zijn met hun pracht van een werkkracht.

Voordelen Individueel Maatwerk
 • Loonpremie 
 • Begeleidingspremie 
 • Geldig voor 2 of 5 jaar
 • Betaling gebeurt automatisch
 • Combineerbaar met andere inkomsten