Allereerste cursisten duaal leren voor zorgkundige afgestudeerd in Brugge

Allereerste cursisten duaal leren voor zorgkundige afgestudeerd in Brugge

In Brugge hebben 29 cursisten geschiedenis geschreven door als pioniers succesvol het duale traject tot zorgkundige af te ronden. Dit markeert de primeur van de allereerste groep afgestudeerde zorgkundigen in Vlaanderen die dit duale pad binnen het volwassenenonderwijs hebben bewandeld.
CVO Miraspng

De cursisten volgden de opleiding bij cvo Miras via duaal leren, met nauwe samenwerking met de zorgsector. Veel cursisten, voornamelijk interne medewerkers van woonzorgcentra en ziekenhuizen, kregen de kans zich verder te ontwikkelen, inclusief enkele werkzoekenden via VDAB. Opvallend is dat alle cursisten direct na de opleiding aan de slag kunnen op hun werkplek, waarbij twee werkzoekenden zelfs al tijdens de opleiding een vast contract hebben gekregen.

Het duale traject, met een totale duur van 1 jaar en 3 maanden, biedt een combinatie van één dag per week les en 26 uur per week aan werkplekleren, waarbij praktijkervaring centraal staat. Woonzorgcentra en andere zorginstellingen zijn actieve partners in het traject, waarbij de opleiding voortdurend wordt aangepast op basis van de behoeften van het werkveld.

Bovendien speelt de quartaire sector in Brugge, die bijna de helft van de tewerkstelling voor haar rekening neemt, een cruciale rol. De groeiende vraag naar extra krachten in de niet-commerciële dienstverlening, vooral in de zorg, benadrukt de relevantie van dergelijke opleidingstrajecten en onderstreept de noodzaak om te investeren in gekwalificeerd personeel in deze sector.

Een nieuwe reeks start vanaf 1 februari.
Voor alle informatie kun je terecht op de website van CVO MIRAS.


Zoek Blog