Coach/begeleider met focus op jongvolwassenen

Coach/begeleider met focus op jongvolwassenen

We zoeken een coach/begeleider met focus op jongvolwassenen (19u) (M/V/X)

Wat is je job?

PARCOURAGE is de naam van het nieuwe lokaal partnerschap regio Brugge. Dit partnerschap richt zich op de begeleiding van jongvolwassenen met een zeer complexe multiproblematiek, met inbegrip van jonge ouders en jongvolwassenen met een migratieachtergrond.

De focus van de ondersteuning is maatschappelijke participatie, inclusief (maar niet uitsluitend) richting activering. De coach van PARCOURAGE is compagnon de route van de deelnemers. Uniek is dat elke partnerorganisatie multidisciplinair hun expertise inbrengt om de doelgroep vanuit diverse invalshoeken te begeleiden in hun parcours.

De Europese Unie, de Vlaamse overheid, VDAB en de 10 lokale besturen financieren het partnerschap voor een periode van 6 jaar met ondersteuning van #Europa WSE.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

 • Je maakt deel uit van het Lokaal Partnerschap referentieregio Brugge met volgende kernpartners: VDAB, Emino, Oranje, De Sleutel, CAW Noord West-Vlaanderen, Covias, Ligo, Huis van het Leren, OCMW Brugge, Groep Intro en Werkkracht 10 voor de regio Brugge, Blankenberge, Damme, Beernem, Knokke-Heist, Torhout, Zedelgem, Oostkamp, Zuienkerke, Jabbeke.
 • Je bent aanspreekpunt voor de lokale besturen en werkt samen met het brede werkveld van de regio waarin je werkt. De coach vanuit CAW Noord-West-Vlaanderen zal toegewezen worden tot de sub-regio Brugge.
 • Je geeft het nieuwe partnerschap mee vorm en je stelt je als ambassadeur op.
 • Je werkt in een multidisciplinair team maar je behoudt de link met je eigen moederorganisatie CAW Noord-West-Vlaanderen.
 • Je wordt ondersteund en gecoacht door je collega’s en de coördinator en externe experten in verschillende expertisedomeinen.
 • Je ondersteunt jongeren en jongvolwassenen (17-30 jaar) met een multiproblematiek, al dan niet gecombineerd met bijkomende complexiteit van ouderschap of de complexiteit van een migratieachtergrond.
 • Je ondersteunt op alle levensdomeinen met als doel om de maatschappelijke participatie te verhogen, toe te werken naar sociale inclusie en waar mogelijk naar deelname op de arbeidsmarkt.
 • Je zorgt voor de nodige verbinding vanuit het lokaal partnerschap met de eigen werking van het CAW en brengt wederzijds de nodige expertise binnen.
 • Je werkt outreachend in de leefomgeving van de cliënt met als doel een ontwikkelingsproces op gang te brengen.
 • Je verkent de problematiek door middel van huisbezoeken en stelt een begeleidingsplan op, samen met de cliënt. Je gaat ook samen met de jongere naar verschillende diensten.
 • Je helpt de cliënt zijn leven weer op de rails te krijgen op verschillende levensdomeinen zoals sociale administratie, zoeken naar een geschikte woonvorm, financiële begeleiding, gezondheidsondersteuning, zinvolle daginvulling, relationeel, psychische en fysische gezondheid, … Je exploreert, ondersteunt en activeert de cliënt bij het verwerven van basisrechten.
 • Vanuit de kracht van de cliënt werk je aan het vergroten van de competenties en zelfredzaamheid.
 • Je ondersteunt de cliënten bij het uitbouwen of versterken van een netwerk.
 • Je neemt actief deel aan teamvergaderingen, werkgroepen en netwerkoverleg. Hierbij werk je in nauwe samenwerking met zowel je collega’s alsook externe partners om de best mogelijke hulpverlening aan te bieden.
 • Je houdt nauwgezet je administratie bij en registreert zorgvuldig.

Wie is onze nieuwe collega?

 • Iemand met een diploma hoger onderwijs (professionele bachelor of HBO5) in menswetenschappen, die met hart en ziel gelooft in de visie en werking van het CAW.
 • Een integer, geëngageerd persoon die respectvol omgaat met mensen.
 • Iemand die kan denken in mandaat, vraagt zich permanent af: wat is mijn rol en wat is mijn rol niet?
 • Iemand die een stap achteruit kan zetten, de één-op-één relatie overstijgt, het helikopterperspectief kan nemen.
 • Zet sterk in op de minst ingrijpende hulp, zo kort mogelijk, zo lang als nodig.
 • Iemand die nabij is, maar niet overneemt en werkt vanuit de krachten van de jongvolwassenen.
 • Is iemand die de aangegane relatie professioneel kan overdragen, een verbinder en een goede netwerker.
 • Een hulpverlener met een dosis gezond verstand, die van aanpakken weet en niet afgeschrikt wordt door moeilijke vragen en verontrustende verhalen. Je kan flexibel ingaan op ad hoc noden van jongere/jongvolwassene én in het opnemen van taken en rollen(hands-on aan de ene kant en verbindend, bemiddelend binnen een netwerk aan de andere kant);
 • Iemand die kan meedenken, verantwoordelijkheid kan opnemen en streeft naar een sterke collegialiteit en samenwerking. Een leergierig persoon die open staat voor feedback, eigen functioneren in vraag durft te stellen en ook zelf op een constructieve manier feedback geeft.
 • Een hulpverlener die kan werken op verschillende levensdomeinen en goed weet om te gaan met vertrouwelijkheid en met de deontologische code;
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met de doelgroep maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen en hebt de nodige skills om met de doelgroep aan de slag te gaan;
 • Je kan werken als compagnon de route: laagdrempelig en op maat van de jongere /jongvolwassene;
 • Je kan zelfstandig werken: Beheert op een efficiënte manier je eigen agenda, bent punctueel en volgt op een correcte manier administratie op. Bereid om waar nodig je agenda flexibel op te stellen;
 • Je kan vlot en gepast communiceren binnen het lokaal partnerschap, het ruimere netwerk, het team en de collega’s, …
 • Je beschikt over de nodige flexibiliteit om binnen twee verschillende teams te functioneren.
 • Een hulpverlener met rijbewijs B om mobiel en outreachend te werken in Brugge en omstreken.

Mogelijks combineer je niet alle competenties. Laat dit jou er niet van weerhouden om je kandidaat te stellen. We voorzien een grondige inwerking en geven je alle kansen om je competenties verder te ontwikkelen.

Wat zit er in voor jou?

 • Een boeiende en uitdagende job.
 • Een halftijds contract van onbepaalde duur (19u).
 • Verloning volgens PC 319.01, barema B1C. Relevante beroepservaring wordt meegenomen.
 • Maandelijks extra verloning onder de vorm van maaltijdcheques.
 • Een hospitalisatieverzekering van zodra je 6 maanden in dienst bent.
 • Je krijgt diverse opleidingskansen doorheen jouw loopbaan.
 • Coaching door je teamverantwoordelijke en ondersteuning door je collega’s.
 • Betaling van jouw abonnement voor het openbaar vervoer of een vergoeding als je met de auto of de fiets naar het werk komt. Je krijgt ook een vergoeding voor dienstverplaatsingen (met auto en fiets).
 • Werkplaats: Vlamingdam 36, 8000 Brugge
 • Een goede work-life balance door ons systeem van glijdende uren en de mogelijkheid van thuiswerk.
 • Bovenop de wettelijke vakantie- en feestdagen zijn er 4 extralegale dagen. Vanaf 35 jaar heb je recht op extra verlofdagen, afhankelijk van de leeftijd.
 • Af en toe maken we tijd voor ontspanning, een feestje of een leuke activiteit samen met het team of met alle collega’s.

Wens je meer info?

 • Starten doe je liefst zo snel mogelijk!
 • Voor bijkomende informatie en de functieomschrijving kan je terecht bij de teamverantwoordelijke Kira Vergote, kira.vergote@cawnoordwestvlaanderen.be, 0476/90.22.35

Enthousiast?

Bezorg ons ten laatste op 19/02/2024 je motivatiebrief en cv via mail: sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be, met vermelding van de vacature waarvoor je solliciteert. Je krijgt sowieso een antwoord.

Op 21/02/2024 beslissen we met wie we graag nader kennis willen maken. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek dat doorgaat op 28/02/2024 of 29/02/2024.

Zoek Blog