Competenties in plaats van diploma's en ervaring

Competenties in plaats van diploma's en ervaring

Om de drie jaar voert de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid een Ondernemingsenquête uit bij een representatieve steekproef van ruim duizend ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Tijdens deze telefonische enquête worden personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders bevraagt over nieuwe innovatie-, organisatie- en arbeidsconcepten. Verschillende type bedrijven komen hierbij aan bod, verspreid over de sectoren industrie, diensten, bouw en overheid, onderwijs en social profit. 

De resultaten geven een unieke inkijk in hoe ondernemingen hun competentiebeleid uitbouwen maar ook hoe ze omgaan met digitalisering, de flexibele inzet van personeel en wat de gevolgen zijn van de coronacrisis. Dit is het eerste rapport op basis van de nieuwe meting van de Ondernemingsenquête over competentiebeleid.

Bevindingen

De helft (51,7%) van de ondernemingen met tien of meer werknemers is competentiegericht en voldoet aan de Indicator Competentiegerichte Ondernemingen (ICO). Dat betekent dat ze bv. opleiding voorzien, werken met competentieprofielen, werknemers betrekken via werkoverleg en teamwerk of bij innovatie en kwaliteitszorg ... 

Uit de Ondernemingsenquête van de SERV blijkt dat het aantal competentiegerichte ondernemingen sinds 2011 sterk is toegenomen (+ 37,5%) in zowel kleine als grote ondernemingen en in alle sectoren. Ondanks de recente coronacrisis blijven de inspanningen van de ondernemingen voor competentiegericht werken op peil. De Covid-pandemie zorgde wel voor een stagnatie bij middelgrote en grote ondernemingen.


competentiesJPG

Quartaire sector geeft goeie voorbeeld

De quartaire sector omvat de niet-commerciële dienstverlening. Daarbij gaat het om diensten als openbaar bestuur, defensie, onderwijs, zorg, openbare orde en sociale zekerheid. Deze diensten zijn vooral gericht op het welzijn van de burger, maar faciliteren ook het goed kunnen functioneren van de marktsector.

In de quartaire sector vallen zowel de overheidsdiensten als de door de overheid deels of geheel gesubsidieerde diensten. Voorbeelden zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, brandweer, justitie, defensie, sociaal werk, cultuursector, wetenschapssector en scholen.

Het valt op dat vooral deze sector het goeie voorbeeld geeft!

skillJPG

Kansen voor inclusieve tewerkstelling

Bedrijven die focussen op de juiste competenties werken bieden opportuniteiten om de uitbouw van een inclusievere arbeidsmarkt te ondersteunen.

Competenties vertellen immers veel meer dan ervaring of diploma.
Het opstellen van een goeie vacature-tekst is hierbij cruciaal.
Een vacature geeft veel meer weg dan enkel de jobomschrijving. Wat een werkgever zegt, of net niét zegt, zegt heel wat over hun diversiteitsbeleid. ‘V/m/x’ aan het einde van de titel schrijven is een kleine moeite, maar kan van waarde zijn voor non-binaire personen. Ook een non-discriminatieclausule waarin aangemoedigd wordt om te solliciteren ongeacht geslacht, seksuele oriëntatie of nationaliteit is een goed teken. Tot slot scoren werkgevers pas echt goed op vlak van inclusie als ze bijvoorbeeld de nadruk leggen op competenties eerder dan specifieke diploma’s, benadrukken hoe ze te bereiken zijn met het openbaar vervoer en letten op genderneutraal woordgebruik, dat wil zeggen dat ze expliciet mannelijke woorden zoals ‘competitief’ of expliciet vrouwelijke woorden zoals ‘communicatie’ vermijden. Het zijn kleine ingrepen waarvan aangetoond is dat ze helpen om meer divers personeel aan te trekken.
InclusieJPG


Competentiegerichte ondernemingen doen ook aan productinnovatie en zijn financieel gezond

Uit de Ondernemingsenquête blijkt dat competentiegerichte ondernemingen meer dan andere onlangs een nieuw of verbeterd product op de markt brachten. Dat geldt voor bijna de helft van de competentiegerichte ondernemingen. Bij niet-competentiegerichte ondernemingen is dat slechts 21,3%.

Ook competentiegerichtheid en financiële gezondheid houden verband met elkaar. De Ondernemingsenquête toont aan dat ondernemingen met een hoge R-score van Trends Business Information en dus weinig kans op een faillissement ook een hoge ICO-score hebben.

Welke factor nu precies de oorzaak is of het gevolg is niet af te leiden uit dit onderzoek maar competentiegerichtheid gaat in elk geval hand in hand met innovatie en financiële gezondheid.


Volledige onderzoek kun je hier nalezen

Bron: SERVZoek Blog