De Brugse Maatwerkbedrijven zijn solidair met Oekraïne. Zowel Kringloopwinkel 't Rad als SOBO zetten acties op touw...

De Brugse Maatwerkbedrijven zijn solidair met Oekraïne. Zowel Kringloopwinkel 't Rad als SOBO zetten acties op touw...

Door de oorlog in Oekraïne zijn heel wat Oekraïnse burgers op de vlucht geslaan en wordt ook in de Brugse regio noodopvang op touw gezet.

Inzamelactie Kringloopwinkel

De Kringwinkel 't rad organiseerde een grote inzamelactie om hen van de benodigde meubelen te voorzien.

Ter ondersteuning van de gemeentebesturen en OCMW’s in de Brugse regio die noodopvang organiseren, tracht de kringwinkel op 2 manieren heel concreet te helpen:

  • Ze bieden (gratis) meubelen en huisraad voor de organisatie van de noodopvang van vluchtelingen door gemeenten.
  • Ze geven persoonlijke kortingsformulieren voor de gerichte en individuele noden van vluchtelingen via het aanbod in onze Kringwinkels, dit in samenspraak met de OCMW’s.

Om hieraan te kunnen voldoen doen ze een oproep aan burgers en organisaties om tijdens de week van 14/03 extra spullen te schenken: meubilair, kledij, speelgoed, huisraad, boeken, ...

Als bedanking bieden ze voor elke gift een kortingsbon van 10% aan, te besteden in de verschillende kringwinkels van 't rad.Benefiet SOBO

Ook de medewerkers van SOBO zijn nauw betrokken met het leed dat zich momenteel afspeelt in Oekraïne. Daarom werken ze graag mee aan een benefiet voor de slachtoffers van deze zinloze oorlog.

De benefiet gaat door op zondag 3 april in Zaal De Bosgalm te Torhout (Pastoriestraat 2 - Don Bosco). Op het menu staan kip aan 't spit en talrijke optredens van lokale artiesten. Deuren gaan open om 11u30, eten kan vanaf 12u30 en de show start om 14u.

Formules:

  • A: maaltijd + show: € 20
  • B: maaltijd + show kinderen: € 10
  • C: enkel show (ook te koop aan de deur): € 15

Ten laatste bestellen op 31/03/22 door storting op rekeningnummer BE39 7330 4415 3319 van SOBO met vermelding van benefiet / aantal personen / formule.

De opbrengst van de benefietavond op 3/04/22 wordt integraal geschonken aan Oekraïne.
benefiet-sobo-oekrainejpg
Zoek Blog