Doelgroepvermindering voor personen zonder recente werkervaring

Doelgroepvermindering voor personen zonder recente werkervaring

Vanaf 1 oktober 2023 kunnen werkgevers een nieuwe financiële incentive ontvangen voor het aanwerven van personen zonder recente, duurzame werkervaring. Het uitvoeringsbesluit dat dit regelt, werd op 12 mei definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.


De Vlaamse Regering geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ dat de ze op 1 juli 2022 met de sociale partners afsloot. De financiële incentive past binnen een ruimer activerend beleid naar langdurig werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen. Naast deze doelgroepvermindering voorziet het werkgelegenheidsakkoord voor deze doelgroep ook jobcoaching en een opleidingspremie. Zo wordt ingezet op een snelle inschakeling of tewerkstelling, op het invullen van opleidingsnoden en op het verlagen van drempels bij het volgen van een opleiding.

De nieuwe doelgroepvermindering zorgt meteen ook voor een vereenvoudiging, onder andere doordat de maatregel wordt ingebed in de verplichte kwartaalaangifte bij de RSZ.

De doelgroepvermindering komt in de plaats van de aanwervingsincentive voor werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen die de voorbije twee jaar geen voldoende duurzame werkervaring hadden. In een eerste fase wordt de doelgroep van de aanwervingsincentive omgezet naar de doelgroepvermindering. Deze mensen zijn al ingeschreven bij VDAB. In een tweede fase zal de doelgroep worden uitgebreid naar personen die nog niet of onvoldoende lang gekend zijn bij VDAB.

Alle informatie over de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn opdat werkgevers van deze doelgroepvermindering kunnen genieten, en hoe ze kan aangevraagd worden, is te vinden op deze infopagina.

Zoek Blog