Eerste stap richting Digibank

Eerste stap richting Digibank

Op 17 januari werd het projectdossier Voortraject Digibanken in regio Werkkracht10 goedgekeurd.
Hiermee is de eerste stap richting de uitbouw van de Digibanken in onze regio genomen.

Naast het eerdere positieve nieuws over de goedgekeurde dossiers 'Iedereen Digitaal', is dit meteen de tweede financiële injectie om de e-inclusie in onze regio vorm te geven.

De Vlaamse Overheid publiceerde hiervoor een nieuwe website: https://digibanken.vlaanderen.be/.

Digibanken zijn partnerschappen die vanuit een geïntegreerde dienstverlening een bijdrage leveren tot het verminderen van het risico op digitale uitsluiting. Specifiek werken de digibanken aan alle volgende doelstellingen:

  • Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst).
  • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
  • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten.

Het voortraject voorziet in de ondersteuning voor kandidaat-partnerschappen om de samenwerking te formaliseren en inhoudelijk te concretiseren. Meer bepaald, in deze fase:

  • Formaliseren de kandidaat-partners de intentieverklaringen in een samenwerkingsovereenkomst, dat het partnerschap en de onderlinge rollen bekrachtigt.
  • Stellen de kandidaat-partners een samenwerkingsstrategie op, die de uitvoering van het lokale digibankproject inhoudelijk motiveert en concretiseert in SMARTgeformuleerde outputindicatoren op het niveau van de drie doelstellingen en de partners.
  • Vertalen de kandidaat-partners de ambities in een begroting waarin de kosten en de verwachte output gekoppeld worden per doelstelling.
  • Vertalen de kandidaat-partners de uitvoering in een concrete en ambitieuze planning.

De verwachte output van deze oproep vormt de basis van de aanvraag voor de oproep ‘Digibanken – Implementatietraject’. De uitvoering van de samenwerkingsstrategie en het ondertekende samenwerkingsovereenkomst kan gerealiseerd worden via de oproep ‘Digibanken – Implementatietraject’.Vlaanderen - duurzaam ondernemenjpg
Zoek Blog
Eerste stap richting Digibank

Op 17 januari werd het projectdossier Voortraject Digibanken in regio Werkkracht10 goedgekeurd. Hiermee is de eerste stap richting de uitbouw van de digibanken in onze regio genomen.

Lees meer