ESF en stad Brugge investeren in de creatie van een circular hub.

ESF en stad Brugge investeren in de creatie van een circular hub.

Binnen de ESF project oproep circulair werk(t) wil men sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. De verschillende partijen worden opgeroepen om zich te verenigen in (al dan niet fysieke) circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen.

Een speerpunt van de dienst werk en ondernemen is het ondernemen aantrekkelijker maken in Brugge en de Brugse regio, met focus op jobcreatie en innovatie.  Ook engageert de stad Brugge zich om extra steun te geven aan ondernemers die behoren tot de speerpuntsectoren: haven, zorg, creatieve sector (waaronder ICT), mechatronica en gastronomie.  In dit project richten we ons bij fase 1 en 2 vooral op ICT, mechatronica en Gastronomy & Food, + als extra opportuniteit de bedrijventerreinen.

De Brugse HUB zal een lead nemen in het verbinden van diverse partijen (overheden, ondernemers, verenigingen, kennisinstellingen en burgers) zowel op niveau van ketens en sectoren, maar ook over de sectoren heen.

Er zal een ecosysteem worden gecreëerd zodat krachtige netwerken kunnen ontstaan waaruit nieuwe samenwerkingen en extra jobs in sociale economie zich kunnen ontplooien. Goede praktijken en uitgewerkte verdienmodellen zullen worden gedissemineerd in en buiten de regio. Tijdens het subsidieproject zal de HUB vooral een netwerkplatform zijn, dus niet fysiek, maar het is tevens de ambitie om ook een fysieke HUB te ontwikkelen.


Projectpartners
Brug-IT, Mowi Belgium, SOBO@werk, Kringloopcentrum Leefbaar Wonen

logopng

Zoek Blog