Extra plaatsen voor circulaire activiteiten binnen Sociale Economie

Extra plaatsen voor circulaire activiteiten binnen Sociale Economie

Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits stelde eind vorig jaar een groeipad aan extra contingent ter beschikking voor maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in de sociale economie. De bijkomende tewerkstelling via dit groeipad was specifiek gericht op circulaire activiteiten.

Veel circulaire activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het sorteren, inzamelen, onderhoud of reparatie van herbruikbare goederen. Op dit moment werken al veel maatwerkorganisaties rond circulaire economie. Bij deze oproep voor extra jobs werd voor het eerst een inhoudelijke focus gelegd op duurzame circulaire economie.

De oproep was bijzonder succesvol. 86 organisaties dienden een aanvraag in, waardoor de vraag het voorziene groeipad ruimschoots oversteeg.

De procedure tot toekenning van het contingent is intussen afgerond. In West-Vlaanderen kon er aan 12 maatwerkbedrijven, waaronder SOBO en De Oesterbank, en 1 maatwerkafdeling bijkomend contingent worden toegekend. Hierdoor kunnen in onze provincie 39 extra VTE medewerkers aan de slag.

De nieuwe projecten gaan heel breed en zetten in op circulariteit op verschillende domeinen: van mobiliteit tot textiel, voeding en landbouw. Zo komen er onder andere recyclagelijnen voor fietsen en kantoormeubilair, matrassenophaaldiensten, no-waste restaurants, en wasstraten voor herbruikbare bekers.

Meer info is te vinden via deze pagina.

Zoek Blog