Goedkeuring Lokaal Partnerschap regio Brugge

Goedkeuring Lokaal Partnerschap regio Brugge

Het Lokaal Partnerschap regio Brugge gaat van start op 1 januari 2024.

Dit partnerschap kwam tot stand na maandenlange voorbereiding via het ESF Capacity Building Project. Eind oktober werd een dossier ingediend bij #Europa WSE. De goedkeuring is nu een feit.

Via het Lokaal Partnerschap (waarvoor we nog een goede projectnaam zullen bepalen) worden jongeren en jongvolwassenen met een multiproblematiek uit de hele referentieregio Brugge vergezeld door een compagnon de route. Doel is bij te dragen aan een duurzame impact op de deelnemers om vanuit hun context gehoord en gezien te worden om ten volle te participeren in de samenleving. Het partnerschap streeft naar een ruime sociale inclusie, toegevoegde waarde op het reguliere aanbod en een verhoogde arbeidsmarktparticipatie.

Uniek is de samenwerking tussen diverse kernpartners zodat gelijktijdig verschillende levensdomeinen kunnen aangepakt worden. Het multidisciplinair team wordt gevormd door coaches van #OCMW Brugge, #CAW, #Covias, #De Sleutel, #emino, #Oranje, #Groep Intro. De formele promotor is #Stad Brugge. #Werkkracht10 treedt op als penhouder van het partnerschap. Verder brengen volgende kernpartners ook hun expertise in: #VDAB, #Huis van het leren, #Ligo. Het hele project krijgt ondersteuning van een coach van #VVSG.

Dit kernpartnerschap wil geen eiland op zich zijn, maar dynamisch ingebed in de regio en verbonden met een ruim netwerk.

Financieel wordt het project mogelijk gemaakt dankzij middelen voorzien vanuit de Europese Unie via Europa WSE.


Het Vlaams Cofinancieringsfonds, VDAB en alle lokale besturen van de referentieregio Brugge zorgen voor cofinanciering van het project.

Het project wordt voorzien voor de komende 6 jaar.

LogoJPG
Zoek Blog