Gratis mentoropleiding in de regio Brugge dankzij het ESF-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen'.

Gratis mentoropleiding in de regio Brugge dankzij het ESF-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen'.

Leidt u als werkgever leerlingen, stagiairs of andere jongeren op  in uw bedrijf? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een mentorkorting. Dankzij het ESF-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen', kan I-Diverso éénmalig kosteloos  een mentoropleiding aanbieden voor bedrijven in de regio Brugge.
Ook voor het onthaal van nieuwe medewerkers vormt het volgen van een mentoropleiding een bijkomende troef.

De opleiding wordt gesubsidieerd door ESF en de Vlaamse Overheid.

WANNEER?

Dinsdag 8 en 15 juni 2021

 

WAAR?

Nieuwstraat 7 – 8000 Brugge (parking mogelijk aan parking ’t Zand)

 

WAT?

In deze opleiding maak je kennis met de verschillende aspecten van het mentor zijn. Je krijgt inzicht in de taken en rollen van een mentor en in de relatie tussen mentor en de nieuwe medewerker of stagiair. Je leert inspelen op verschillende leerstijlen van mensen. Je leert hoe je mensen kan motiveren en hoe je op een positieve en stimulerende manier kan communiceren. Op het einde van deze opleiding heb je technieken en vaardigheden onder de knie om iemand goed te kunnen begeleiden als mentor.

 

Er komt ook een specifiek luik rond 'hoe omgaan met jongeren' aan bod in deze opleiding.

 

Het 2-daags programma bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

Deel 1: Positie, rollen en taken van een mentor

Deel 2: Inzicht in leren

Deel 3: Communicatie- en coachingstechnieken

Deel 4: Observeren en evalueren

 

DOELGROEP

De opleiding is gericht op iedereen die mentor wil worden. Of voor mentoren die hun competenties als mentor willen versterken. De inhoud is praktisch gericht en bewust laagdrempelig gehouden. Ze is minder geschikt voor leidinggevenden, teamverantwoordelijken of HRM-verantwoordelijken die niet zelf deze rol op zich nemen. 

 

RESULTAAT

Nieuwe medewerkers of stagiairs zijn sneller ingewerkt, voelen ze zich beter ondersteund, en ontwikkelen zich beter. De ervaren medewerkers voelen zich gewaardeerd. Na het volgen van deze opleiding bezitten (toekomstige) mentoren de skills om hun rol ten volle op te nemen. Als werkgever word je ontlast van enkele operationele taken én geniet je van een RSZ-vermindering.


 

NUTTIGE LINKS

Deze opleiding is erkend zodat kan worden genoten van een RSZ vermindering bij het aanstellen van een mentor. Alle informatie over deze doelgroep-vermindering voor mentoren is te vinden op http://www.vlaio.be/maatregel/doelgroepvermindering-voor-mentors-vlaanderen

 

KOSTPRIJS

We kunnen deze opleiding éénmalig kosteloos aanbieden in 2021 in de regio dankzij ons ESF-project 'Schakels naar Inclusief Ondernemen'. De opleiding zal gesubsidieerd worden door ESF en de Vlaamse Overheid.
combinatielogo_esf_1jpg

 

VOORWAARDEN OM TE KUNNEN DEELNEMEN AAN DIT AANBOD:

 • maximum 1 deelnemer per unieke onderneming
 • de zaakvoerder of HR-verantwoordelijke van jouw onderneming vult de digitale HR-scan 'Inclusieve Ondernemingen' in via: https://i-diverso.be/hr-scan/  en bespreekt de resultaten van de digitale scan met een I-Diversomedewerker
 • jullie hebben via jullie sectorfonds niet de mogelijkheid om kosteloos een mentoropleiding te volgen

 

INSCHRIJVEN

Kan je via events.groepintro.be/mentorbrugge.
Klik rechtsboven op de knop 'inschrijven'. 

 

 

 

OP WELKE ONDERSTEUNING VAN I-DIVERSO KAN JE NOG REKENEN?

 

In het kader van het ESF-project ‘Schakels naar Inclusief Ondernemen’ kan I-Diverso jouw onderneming bijkomend ondersteunen bij vragen zoals:

 • Hoe bereid ik mijn werkvloer voor op de komst van een jongere, een anderstalige, of een langdurig werkzoekende …?
 • Hoe onthaal ik deze ‘nieuwe medewerker’?
 • Wat is belangrijk in de begeleiding van deze medewerker?
 • Welke rol speelt een mentor hier juist in?

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

1.)   De zaakvoerder of HR-verantwoordelijke van de onderneming vult een digitale scan in die in kaart brengt hoe ‘inclusief’ jullie organisatie reeds is en hoe klaar jullie reeds zijn voor ‘werkplekleren’ of voor het ontvangen van een jongere, anderstalige of lang werkzoekende in jullie organisatie…

 

2.)   Wij nemen de resultaten van de scan met jullie door in een gesprek: op welk vlak zit het al goed en welke werkpunten zijn er nog? Op basis hiervan doen we enkele voorstellen om verbeteracties op te zetten. We bepalen samen met jullie de prioriteiten.

 

3.)   Dankzij de steun van ESF Vlaanderen en de Vlaamse Overheid kunnen wij jullie ondersteunen bij de uitvoering van deze acties. Enkele voorbeelden van mogelijke acties binnen het ESF-project ‘Schakels naar Inclusief Ondernemen’ zijn:

 • Het opleiden van een medewerker tot mentor.
 • Een onthaalprocedure uitwerken, waarin een tijdschema uitgewerkt wordt, maar ook taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen deze procedure worden afgelijnd.
 • Een onthaalbrochure uitwerken of herwerken op maat van jongeren, anderstaligen …
 • De samenwerking tussen jong en oud in een team verbeteren
 • Collega’s coachen in het omgaan met anderstalige medewerkers
 • Etc …      


Zoek Blog