Herdenken van jobs

Herdenken van jobs

In november 2022 publiceerde het departement Werk & Sociale Economie een onderzoekschrift in opdracht van het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering, kortweg VIONA.

TITEL: HERDENKEN VAN JOBS:NAAR EEN BETERE INSTROOM EN RETENTIE VAN PERSONEEL IN KNELPUNTBEROEPEN IN VLAANDEREN

Auteur(s): Bart Moens, Brigitte van Lierop & Wim Peersman


Het onderzoek op het ‘herdenken’ van jobs, nl. job redesign, op vlak van de inhoud en de context van jobs. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de voor- en nadelen, de toepasbaarheid en de haalbaarheid van job redesign als strategie voor een betere instroom en retentie van personeel in knelpuntberoepen in Vlaanderen. Hierbij wordt gekeken naar volgende methoden van job redesign: job crafting, i-ideals, job carving en inclusief job design.

Het onderzoek bestaat uit drie delen:
 • een literatuuronderzoek, 
 • een studie naar goede praktijkvoorbeelden in Europa en 
 • verdiepende casestudies in Vlaanderen.
Voor de studies naar goede praktijken en de verdiepende casestudies ligt de focus op vier sectoren, zijnde:
 • Social profit: begeleider in de kinderopvang, opvoeder/begeleider
 • Techniek (industrie): elektrotechnicus en elektrotechnisch installateur
 • Bouw: metselaar, dakdekker, schilder-decorateur, vloerder en schrijnwerker
 • Horeca: keukenhulp, kok, ober


KnipselJPG

Het toepassen van inclusief job design vraagt om een verandering in, onder meer in de structuur van de organisatie, omdat er gesleuteld wordt aan jobs. 
Uit het onderzoek blijkt dat het management binnen de onderneming voornamelijk door bedrijfseconomische prestaties gemotiveerd wordt, en de benodigde tijd, geld en menskracht voor de implementatie van inclusief job design zal vrijmaken als dit volgens hen bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.
Veelal passen organisaties deze methode toe vanuit een noodzaak, zoals een tekort aan passend talent op de arbeidsmarkt of vanwege bezuinigingen. Zelden gebeurd dit uit een ideologie. 

De bereidheid om te willen veranderen is de sleutel tot succes.
change-g48d73d0a6_1920jpg

Ten slotte haalt het onderzoek nog enkele implicaties voor het beleid aan:
 • Onderneem actie om kennisdeling over job redesign te stimuleren en te faciliteren.
 • Initieer een breder onderzoek naar de drijfveren voor toepassing van job redesign
 • Stimuleer en faciliteer arbeidsbemiddelaars in het organisatiebreed checken van inclusief job design.
 • Stimuleer en faciliteer stakeholders in het verzamelen en delen van verhalen.
 • Stimuleer sectororganisaties om op zoek te gaan naar belemmerende drempels.
 • Initieer en ondersteun de oprichting van een kennisnetwerk over inclusief job design.
 • Ken organisaties een subsidie of belastingvoordeel toe bij de implementatie van inclusief job design voor wat betreft advies en begeleiding.
 • Stimuleer de toepassing van inclusief job design gericht op middengeschoolde jobs.
 • Stimuleer de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden.
 • Ontwikkel samen stimuleringsprogramma’s, gericht op de van de randvoorwaarden van job redesign.
Lees hier het volledige onderzoekschrift (164 blz).

Voor een korte samenvatting kun je hier terecht (7 blz.)


Zoek Blog
Herdenken van jobs

In november publiceerde het departement WSE een boeiend onderzoek over job redesign, waarbij voor- en nadelen alsook strategieën en methodieken werden toegelicht.

Lees meer