Infomomenten Project Biko West

Infomomenten Project Biko West

De huidige crisis in de kinderopvang groeit en escaleert week na week, dag na dag. Desondanks is de behoefte aan kinderopvang hoog: maar liefst drie op de vier gezinnen brengen hun kindje naar de kinderopvang. De Vlaamse Gemeenschap steunt dan ook sterk op de kinderopvangsector voor haar economische en aan tewerkstelling gerelateerde ambities. Bovendien biedt de sector ook een waaier aan ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en vervult daarmee zowel een pedagogische als een sociale functie.

Om het nijpend tekort aan arbeidskrachten in te vullen, werd 7 maanden geleden het project Biko West ingericht.

Met het project “BIKO West” wil Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie van OCMW Brugge de instroom van kinderbegeleiders voor de kinderopvang versterken.

De zoektocht naar werkkrachten in de zorgsector is actueler en prangender dan ooit. Naast verpleeg- en zorgkundigen is er in de regio Brugge ook grote nood aan extra kinderbegeleiders voor de opvang van baby’s en peuters. Om meer mensen aan te trekken voor de job, stapt De Blauwe Lelie in het project “BIKO West”.

Met BIKO West richt men zich tot kwetsbare werkzoekenden en mensen die niet actief aan het werk zijn. In heel wat gevallen zijn die mensen niet op de hoogte van het feit dat er een opleiding voor kinderbegeleider bestaat, of dat je daar echt je beroep van kan maken. Via BIKO West worden onder andere vrouwen met een migratieachtergrond, mannen, en een brede groep kwetsbare werkzoekenden in contact gebracht met dit aanbod.

Wil jij graag de opleiding begeleider kinderopvang volgen of heb je een cliënt met interesse in deze job? Kom dan binnenkort langs op het infomoment.


Brugge – kinderopvang De Kleine Wereld (Ruddershove 5)
* Donderdag 16 juni tussen 13h en 19h
* Dinsdag 23 augustus tussen 13h en 19

biko-west-de-blauwe-lelie-1-avdsjpg

Met het BIKO Project  beogen we de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven naar de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby's en peuters te stimuleren en versterken. Daartoe zetten op drie plaatsen in West-Vlaanderen met name Brugge, Kortrijk en Ieper geïntegreerde opleidings- en begeleidingstrajecten op. CVO SVG en cvo MIRAS zijn de opleidingspartners.

We focussen ons op het aantrekken van een groep mensen die de opleiding momenteel niet bereikt (waaronder vrouwen met een migratieachtergrond, mannen en de brede groep van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven) maar beogen ook de doorstroom te optimaliseren. We begeleiden 48 mensen die de opleiding starten, vanzelfsprekend bereiken we in de recruteringsfase een grotere doelgroep. De ervaring leert ons dat er rond een (potentiële) cursist heel wat begeleidingsdiensten actief zijn maar dat er te weinig afstemming is tussen deze actoren waardoor niet maximaal ingespeeld kan worden op hun noden. Daarom zetten we binnen dit project een geïntegreerd casemanagement op niveau van de cursist op. Hierdoor kunnen we het volledige, bestaande aanbod ontsluiten en kunnen we op maat van elk individu werken. We duiden één aanspreekpunt binnen het bestaande netwerk van de volwassenen aan die een schakelrol opneemt tussen de verschillende begeleidingsinstanties en die het persoonlijk aanspreekpunt is voor de volwassenen en het CVO. We betrekken partners die specifieke expertise hebben in het begeleiden van de doelgroep (Argos vzw, Leerwinkel en Mentor vzw) en bieden extra begeleiding op de werkplek, taalcoaching en uitstroombegeleiding naar werk. 

Zoek Blog