Lokale partners gezocht!

Lokale partners gezocht!

* Call for interest - Partnerschap regio Brugge *

Op 31 maart lanceerde Europa WSE een call for interest “Lokale partnerschappen”. Deze partnerschappen zullen de komende zes jaar een dienstverlening uitbouwen om de sociale inclusie van personen met een complexe problematiek te bevorderen.

Ook binnen referentieregio Brugge zal hier sterk op ingezet worden. Dankzij het doorlopen proces binnen het ESF Capacity Building project hebben Werkkracht10 en VDAB een gerichte keuze kunnen maken rond de doelgroep en de problematieken. Dit werd vertaald in drie trapsgewijze en gebundelde regio-uitdagingen.

Deze regio-uitdagingen werden op 28/04/2023 toegevoegd aan de call for interest en kan je hier alvast downloaden.

Werkkracht10 en VDAB zoeken bijgevolg partners voor het begeleiden van jongeren/jongvolwassenen met een complexe problematiek zodat zij beter kunnen participeren aan de samenleving en de arbeidsmarkt.

Organisaties met
  • expertise in het aanpakken van (multi)problematieken
  • ervaring met compagnon de route, casemanagement, contextbegeleiding en/of outreachend werken
  • enorm veel zin om volwaardig in te stappen in een partnerschap met onze 10 lokale besturen en VDAB
kunnen zich tot en met 9 juni kandidaat stellen voor het partnerschap voor regio Brugge.

Contactpersoon voor regio Brugge is tina.segers@brugge.be.

Zoek Blog
Lokale partners gezocht!

Werkkracht10 en VDAB zoeken partners om samen een werking uit te bouwen voor het bevorderen van de inclusie van personen met een complexe problematiek.

Lees meer