Lokale partnerschappen voor jongeren: ESF-project ‘k Zien van tel! schiet op gang.

Lokale partnerschappen voor jongeren: ESF-project ‘k Zien van tel! schiet op gang.

De Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk & Sociale Economie keurde zonet het projectvoorstel ‘k Zien van tel! goed.
Dit project zal bijdragen om de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt te versterken.

Met het ESF-project ‘k Zien van tel! heeft de regio de ambitie dat elke kwetsbare jongere/jongvolwassene tussen 18 en 30 jaar, woonachtig in de regio, ondersteuning binnen de domeinen welzijn en activering moet kunnen vragen en krijgen.
De regio omvat Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke
Elke jongere is immers van tel!

Hiervoor werd een kernpartnerschap opgesteld uit diverse partners:

 • CAW Noord-West-Vlaanderen
 • VDAB
 • OCMW Brugge
 • Stad Brugge
 • Werkkracht10
 • Brugge(n)voor jongeren
 • Groep Intro
 • De Sleutel.

Er wordt vanuit de kernpartners een multidisciplinair team samengesteld bestaande uit 1 coördinator en 6,5 voltijds equivalent jongerencoaches.
De coördinator staat in voor de opvolging van het ESF dossier, de uitbouw van een regionaal netwerk en stuurt het multidisciplinair team aan.
De jongerencoaches vormen samen één regionaal intersectoraal/multidisciplinair team en nemen als centraal contactpersoon de begeleiding van de jongeren op die naar het team worden toegeleid.

Het project start op 1 april 2021 en loopt tot eind december 2022. We streven naar continuering op lange termijn!

Het penhouderschap van het dossier wordt door de Stad Brugge opgenomen. De coördinator wordt toegevoegd aan het regionaal team van Werkkracht10.

Hoe organiseren we dit?

We doen dit door de dienstverlening als dusdanig te organiseren zodat alle betrokken organisaties elkaar versterken in complementariteit en versnippering geen kans krijgt. Door het bestaande en het nieuwe aanbod binnen welzijn en activering zo te schakelen, kan de jongere een ondersteuning op maat aangeboden worden waarbij verschillende organisaties hun expertise binnenbrengen.

De lokale en bovenlokale dienstverlening is ingekapseld in een sterk uitgebouwd netwerk van partners in welzijn en activering en heeft bijzondere aandacht voor:

 • Vertrekken vanuit de noden van de jongeren
 • Aangepast en nabij aanbod voor elke jongere
 • Tijd nemen, op maat van de jongere
 • Versnippering tegengaan
 • Afstemming aanpak op regioniveau

De begeleiding op maat van de jongeren wordt voorzien door het inschakelen van jongerencoaches. Deze coaches maken deel uit van een multidisciplinair team. De werking van dit team ziet er als volgt uit:

k Zien van telJPG

Op vandaag zijn er heel wat organisaties actief en zijn er netwerken en partnerschappen die hun nood en goede werking reeds hebben bewezen. Om de bovenlokale dienstverlening verder te optimaliseren gaan we voor een gecoördineerde regionale multidisciplinaire aanpak.

We nemen de bovenlokale regierol rond ondersteuning, begeleiding en activering van jongeren ernstig en wensen ook op lange termijn in te zetten op:

 • Een multidisciplinair team voor de ganse regio.
 • Het beschikken over en delen van een overzicht van de noden rond jongeren.
 • Het bieden van een overzicht van alle actoren, het speelveld, de regelgeving en de partnerschappen.
 • Het samenbrengen, afstemmen en de link leggen tussen bestaande (ESF) projecten die zich richten naar kwetsbare jongeren.
 • Het uitzetten van gemeenschappelijke beleidslijnen tussen de gemeente(n) en de partners
 • Het organiseren van de samenwerking tussen alle relevante actoren.
 • De duurzame inbedding en verankering van deze lokale dienstverlening.

Verdere informatie, contactgegevens en methodiek van toeleiding wordt binnenkort gecommuniceerd.

#STAY_TUNED


combinatielogo_esf_1jpg
Zoek Blog