MVO-ZO: maatschappelijk duurzaam ondernemen binnen de uitzendsector

MVO-ZO: maatschappelijk duurzaam ondernemen binnen de uitzendsector

Donderdag 10 juni vond het online slotevent plaats van het project MVO-ZO.

Travi, een  paritaire organisatie van de uitzendsector, startte op 1 maart 2019 met MVO-ZO, een project om maatschappelijk verantwoord ondernemen te promoten binnen de uitzendsector in Vlaanderen. Het net gelanceerde MVO-instrument, de Sustatool, vormt de leidraad van het project. Travi wil de sector bewuster maken van MVO en dieper integreren in de uitzendbedrijven.

Travipng


Het project MVO-Zo leidde zo tot heel wat concrete MVO-acties op maat van ieder uitzendbedrijf. Ben je benieuwd hoe ze dit aanpakten en om inspiratie op te doen?


Herbekijk dan het online slotevent via deze link.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al, bewust of onbewust, in veel van de interim-bedrijven geïntegreerd. Toch stellen uitzendbedrijven zich soms de vraag hoe ze zo’n MVO-beleid in hun bedrijf kunnen ontwikkelen. Met de Sustatool kan Travi meteen een managementaanpak aanbieden die van A tot Z MVO integreert en opvolgt in elk bedrijf.

Travi organiseert naast infosessies over de Sustatool en MVO ook een Lerend Netwerk. MVO-ZO brengt 6 kleine, middelgrote en grote uitzendbedrijven samen in een lerend netwerk (Accent Jobs, Link2Europe, Manpower, Vivaldi’s Interim en WAW Jobs). Samen gaan ze op zoek naar goede praktijken, en denken na over nieuwe acties. Op het einde van het project volgt een seminarie en wil de sector sterke MVO-voorbeelden naar buiten brengen. MVO-ZO is een project gefinancierd door MVO Vlaanderen.MVO Vlaanderenpng
Zoek Blog