Nood aan extra arbeidskrachten biedt kansen voor inclusief ondernemen

Nood aan extra arbeidskrachten biedt kansen voor inclusief ondernemen

De werkzoekendengraad in onze provincie is historisch laag. Combineer dat met een historisch hoog aantal openstaande vacatures en je krijgt een verstikkende situatie die een bedreiging vormt voor de relance en de groei van onze West-Vlaamse ondernemingen. Nergens is de krapte op de arbeidsmarkt zo sterk te voelen (en te zien) als in West-Vlaanderen!

Momenteel staan er zo'n 60.000 vacatures open. Maar wie zal ze invullen? Drie West-Vlaamse bedrijven getuigden in De Standaard over hun zoektocht naar medewerkers.

De cijfers spreken voor zich. Daarom vraag VOKA de overheden om werk te maken van:
1. Arbeidsrecht op maat
2. Het activeren van werkzoekenden
3. Het activeren van de niet-actieve bevolking
4. Gerichte economische arbeidsmigratie

Het volledige artikel van VOKA kun je hier nalezen.

Ook in regio Brugge is deze trend voelbaar.
Tijdens werkgeversbezoeken hoort WERKKRACHT10 vaak de nood aan extra arbeidskrachten. Elke maand komen er zo'n 1.000 nieuwe vacatures bij.

Het valt vooral op dat de zoektocht naar laaggeschoolde krachten boomt.  De tendens & gedetailleerde cijfergegevens kun je via deze link bekijken per gemeente.

Dit zal de komende decennia niet veranderen. Inclusief ondernemen biedt daarom veel kansen aan bedrijven om, niet alleen vanuit MVO-standpunt maar ook vanuit bedrijfseconomisch standpunt, te groeien.

Inclusief ondernemen verloopt in stappen. Eigenlijk is het een never ending story, waarbij je op eigen tempo op zoek gaat naar oplossingen die werken voor jouw bedrijf of organisatie.

Welke (kleine) stappen kan een inclusieve onderneming zetten om het nog beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt aan te boren?

  1. Inclusief jobdesign: pas het werkproces aan en creëer een job op maat. 
  2. Herschrijf je vacature en stem ze af op maat van de doelgroep.
  3. Witte raven bestaan helaas niet. Pas je selectieproces aan en kijk naar het potentieel dat elke kandidaat kan hebben voor je organisatie.
  4. Verbreed je wervingskanalen en pas bijvoorbeeld ook vormen van werkplekleren toe. Je kan je hierbij laten ondersteunen door gespecialiseerde partnerorganisaties zoals WERKKRACHT10.
  5. Onthaal/mentorschap: maak een aantrekkelijke onthaalbrochure, installeer en waardeer mentoren op de werkvloer, investeer in job- en taalcoaching, maak een opleidingsplan met feedbackmomenten, etc.
  6. Retentie: laat medewerkers zichzelf zijn, geef ze voldoende autonomie, benoem hun talenten, voorzie voldoende feedback- en evaluatiemomenten, coach hun direct leidinggevenden, etc.
  7. Begrijp elkaar: leer medewerkers en leidinggevenden vlot communiceren met anderstaligen, vereenvoudig je onthaalbrochure, procedures en veiligheidsvoorschriften, organiseer conversatietafels of (kosteloze) taalcoachings, etc.
Dit is slecht een greep uit het aanbod. Bovendien zijn bedrijven of organisaties net zoals mensen: diversiteit troef. Wat bij de ene werkt, werkt misschien niet of minder bij de andere. Het is dus vooral een kwestie om actief aan de slag te gaan met de verschillende bouwstenen en ze stap voor stap en op maat van jouw organisatie toe te passen.
Zoek Blog