Ontwikkelen van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren

Ontwikkelen van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren

De digitale kloof verwijst naar allerlei vormen van ongelijkheid inzake de toegang tot/en hetgebruik van digitale technologieën. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, worden niet alle jongeren geboren met een computermuis binnen handbereik. Vooral in kwetsbare milieus is er niet alleen een probleem met een kwaliteitsvolle toegang (tot een computer, het internet), maar ook met het gebruik ervan.

Koning Bouwdewijnpng

Het risico op uitsluiting op diverse levensdomeinen is reëel voor wie deze instrumenten niet ten volle kan gebruiken voor zijn/haar maatschappelijke integratie.

VZW DigitalForYouth.be steunt elk project van algemeen belang dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (tussen 6 en 25 jaar) via het verschaffen van computers en financiële steun.
DFY-adultjpg

Voor welke projecten?

Organisaties en verenigingen met een educatief project die in België ondersteuning willen geven aan kwetsbare jongeren tussen 6 en 25 jaar om hun digitale vaardigheden te vergroten.
De ondersteuning mag betrekking hebben:
  • op digitale basisvaardigheden, 
  • op meer geavanceerde digitale vaardigheden (coderen, programmeren), 
  • of op mediageletterdheid.

Organisaties mogen zich niet beperken tot het ter beschikking stellen van computers, maar moeten aan de doelgroep begeleiding en opleidingen aanbieden die vertrekken van hun vragen en hun concrete noden, altijd met het perspectief op een grotere participatie aan de samenleving.

Dossiers mogen niet worden ingediend door overheidsdiensten zoals OCMW's of gemeentelijke diensten, en ook niet door scholen. Maar partnerschappen tussen verenigingen en deze organismen worden wel aangemoedigd. Projecten die een commercieel doel nastreven, komen niet in aanmerking.
DFY-childrenjpg

Welke steun?

De toegekende steun omvat twee delen:
  1. DigitalForYouth.be en haar partners kunnen aan uw organisatie gratis een aantal opgeknapte laptops (core i5 van de 4de generatie) in goede staat leveren. Het maximum aantal computers is vastgelegd op 50 stuks per organisatie per oproep (3x per jaar).
  2. In sommige gevallen kan een bijkomende financiële steun van maximum 50 euro per computer worden toegekend: de steun moet gaan naar opstartkosten die voortvloeien uit het opnieuw in dienst nemen van de computers: internet, opleiding, computeronderhoud, software, infrastructuur (printer, elektriciteit, netwerk). 
Ten laatste 1 jaar na de levering van de computers, moeten de laureaten een evaluatieverslag opmaken en indienen bij de Koning Boudewijnstichting en bij DigitalForYouth.be aan het einde van het project.

Timing

  • Start van de oproep op 2 november 2021
  • Dien uw kandidaatsdossier in voor 1 maart 2022
  • Bekendmaking van de selectieresultaten: eind april 2022

Alle informatie is na te lezen op de site van de Koning Boudewijnstichting.


DFY_logo-horizontalpng
Zoek Blog