Opleidingssteun aan Maatwerkbedrijven

Opleidingssteun aan Maatwerkbedrijven

2 miljoen euro extra opleidingssteun voor een krachtige en duurzame relance van de maatwerkbedrijven ingevolge Covid-19.


Dit bedrag voorziet minister Crevits naast de reguliere middelen die al ter beschikking worden gesteld aan de sectorale vormingsfondsen.
Deze extra opleidingssteun maakt deel uit van het ‘Alle hens aan dek’-plan dat de Vlaamse economie een stevige duw in de rug moet geven. Centraal daarbij staan opleiding en levenslang leren, het ondersteunen van de digitale transformatie en iedereen duurzaam aan het werk krijgen en houden.

GEVOLGEN VAN DE LOCKDOWNS

Tijdens de voorbije lockdownperiodes werden heel wat vormingstrajecten abrupt stopgezet, een inhaalbeweging is nu meer dan nodig. Dankzij deze extra opleidingssteun wordt het bestaande sectorale opleidingsaanbod flexibeler, meer toegankelijk en uitgebreider. Dat is nodig om te garanderen dat de medewerkers van de sociale economie alle kansen krijgen om zich bij en om te scholen.


SECTORAAL VORMINGSPLAN

De sector heeft nu een vormingsplan ‘Maatwerkbedrijven 2022-2024’ klaar. Hierdoor kunnen personeelsleden van maatwerkbedrijven een inhaalbeweging maken op vlak van digitale evoluties. Zowel in hun werkcontext als daarbuiten moeten ze aansluiting vinden met een meer en meer digitale maatschappij. Naast competentieversterkende opleidingen zet de sector in op het bevorderen van een leercultuur. Tenslotte investeert de sector ook in opleidingsinfrastructuur.


Bron: socialeeconomie.be

Zoek Blog