OPROEP PROEFTUINEN SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE EN ZORG

OPROEP PROEFTUINEN SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE EN ZORG

Ook in de Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen laat de arbeidsmarktkrapte zich voelen. Nieuwe manieren van samenwerken met mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen een oplossing bieden.

Via een eenmalige oproep krijgen sociale-economieondernemingen en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen de kans om proeftuinen van samenwerking op te zetten.

ONDERSTEUNENDE TAKEN

Met de oproep willen we proeftuinen rond duurzame economische samenwerking tussen sociale-economieondernemingen en zorg- en welzijnsvoorzieningen stimuleren. Hierbij nemen doelgroepmedewerkers ondersteunende taken op in de zorg- en welzijnsvoorziening, terwijl de begeleiding en tewerkstelling een verantwoordelijkheid blijft van de sociale-economieonderneming.

TAKENPAKKET OP MAAT

De proeftuin gaat aan de slag met het opstellen, afstemmen en testen van methodieken voor het uitwerken van een op maat gemaakt takenpakket voor doelgroepmedewerkers in de setting van een zorg- en welzijnsvoorziening. Het samenwerkingsverband tussen de sociale-economieonderneming en de Vlaamse geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorziening voorziet de nodige ondersteuning in beide organisaties. De proeftuin brengt drempels voor de begeleiding van de doelgroepmedewerker in deze setting en mogelijke oplossingen daarvoor in kaart.

OVER DE OPROEP

De oproep ‘Proeftuinen van samenwerking tussen sociale economie en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen 2023’ kent een subsidie toe aan partnerschappen van bestaande sociale-economiebedrijven en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen. Doelgroepmedewerkers met statuut collectief maatwerk kunnen in het kader van deze oproep uitsluitend tewerkgesteld worden in de ouderenzorg. Doelgroepmedewerkers met statuut LDE of individueel maatwerk (vanaf 1/7/2023) kunnen in het kader van deze oproep zowel ingezet worden in de ouderenzorg als andere Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen.
De oproep wordt éénmalig opengesteld en de projecten kennen een looptijd van maximum 12 maanden. Voor deze actie wordt een totaalbudget van 1,7 miljoen euro voorzien. Samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie ontvangen van maximum 30.000 euro.

Meer informatie en alle bijhorende documenten vind je op onze oproepenpagina.

ONLINE INFOSESSIE OP 30 MAART 2023

Op donderdag 30 maart kan je van 14u-15u een online infosessie over deze oproep volgen. Je kan vooraf vragen stellen via het inschrijvingsformulier of tijdens de Teams webinar via Forms.

Tijdens deze infosessie kom je te weten:

  • Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?
  • Onder welke voorwaarden?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Deelname is gratis. Inschrijven kan tot en met maandag 27 maart 2023.


Bron: socialeeconomie.be

Zoek Blog