OverKophuis in Zeebrugge

OverKophuis in Zeebrugge

Het begon ooit met vijf OverKop-huizen, maar inmiddels zijn er in heel Vlaanderen al zo’n 34 huizen te vinden. Die huizen zijn een fysieke ontmoetingsplaats voor jongeren tot en met 25 jaar voor wie op zoek is naar een leuke activiteit, een luisterend oor of psychische hulp.

Op vrijdag 13 oktober werd ook in Zeebrugge een OverKop Huis plechtig geopend.

OverKop ZeebruggeJPG

In 2016 stond Rode Neuzen Dag-actie volledig in het teken van jongeren met psychische problemen. De extra media-aandacht bleek broodnodig, want heel wat jongeren kampen met angsten, stress of mentale problemen.

De Vlaamse Regering besliste mee op de kar te springen om zo jongeren in mentale nood te helpen. De eerste OverKop-Huizen werden uit de grond gestampt en lokken inmiddels jaarlijks zo’n duizenden jongeren. Ondertussen zijn er al 34 huizen opgericht, waaronder met Zeebrugge nu vijf in West-Vlaanderen. De ambitie is om in elke eerstelijnszone in Vlaanderen, dat zijn er 60 in totaal, minstens één OverKop-huis te hebben. “In 18 eerstelijnszones waar er vandaag nog geen OverKop-huis is, willen we het komend jaar al een werking op starten”, zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V). ”In totaal zal Vlaanderen zo meer dan 50 OverKop-huizen tellen.”
Momenteel hebben al zo’n 26 eerstelijnszones een eigen OverKop-huis.

De OverKop-huizen blijken een goede investering en daarom wordt nog meer geïnvesteerd in een professionele werking. “Samen met het oprichten van een OverKop-Huis wordt er ook een Overkop Werking opgestart, een netwerk van diverse partners uit hulpverlening en gezondheidszorg die de handen in elkaar slaan om op maat van elke jongere een gepast aanbod te realiseren”, zegt Algemeen Directeur CAW Noord West-Vlaanderen Bart Pauwels.

Daarnaast werd vrijdag ook definitief beslist dat de OverKop huizen in aanmerking zullen komen voor de infrastructuursubsidies (VIPA) van de Vlaamse overheid.

Bron: Nieuwsblad 13/10/2023 

Zoek Blog