Podcast: investeren in werkbaar werk loont

Podcast: investeren in werkbaar werk loont

 

Miet Lamberts en Lotte Verplancke, twee medewerkers van de SERV zijn deze week de centrale gasten in de podcast van #ZigZagHR. In deze aflevering word je helemaal ondergedompeld in de wereld van werkbaar werk.

WerkbaarWerkpng

Miet Lamberts is onderzoeker en werkt mee aan de werkbaarheidsmeting. Deze survey meet om de paar jaar de kwaliteit van de jobs bij Vlaamse werknemers. Vanuit haar expertise neemt ze de luisteraar mee in de historiek van deze meting en vertelt ze een helder verhaal over de evolutie van de werkbaarheid van de jobs in Vlaanderen. Hierdoor krijg je een goed zicht op welke aspecten in de werkomgeving een invloed uitoefenen op de werkbaarheid van jobs.

Dit verhaal wordt verder uitgediept door Lotte Verplancke. Zij speelde als intersectoraal adviseur een actieve rol bij het uitrollen van de Werkbaar Wint campagne en wijst de luisteraar de weg in de verschillende ondersteuningskanalen die ter beschikking worden gesteld door de sectorfondsen en het beleid. Je krijgt als leidinggevende of HR-professional een aantal concrete handvaten om in jouw organisatie rond werkbaar werk aan de slag te gaan.

Bekijk de podcast op YouTube of beluister hem via jouw favoriete podcastkanaal bij Apple, Spotify of Google

Wil je jezelf nog meer verdiepen in werkbaar werk? Je vindt alle cijfers, tips, en video’s terug op werkbaarwerk.be.

 

 [BRON: SERV.be]


       

 

Zoek Blog