Projectdossiers 'Iedereen Digitaal' goedgekeurd

Projectdossiers 'Iedereen Digitaal' goedgekeurd

De lokale besturen in de regio maakten twee dossiers op in het kader van de projectoproep “Iedereen digitaal: e-inclusiebeleid voor lokale besturen”.

Eind oktober werden twee dossiers ingediend:
  • dossier Noord: Blankenberge (penhouder), Damme, Knokke-Heist en Zuienkerke. 
  • dossier West: Beernem (penhouder), Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. 

De Vlaamse Regering maakt in zijn totaliteit 4,3 miljard euro vrij voor relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, waarvan 50 miljoen euro aan middelen is voorzien voor het programma ‘Iedereen Digitaal’. Hiervan vloeit dus €400.000 naar onze regio.

digitale_inclusiejpg

Het uitgangspunt van Iedereen Digitaal is om de gelijke kansen van iedereen in de digitale samenleving te verzekeren op lokaal niveau. Hierbij wordt een centrale rol weggelegd voor de lokale besturen om de regie op te nemen in de opstart of verdere ontwikkeling van een lokaal digitaal inclusiebeleid zodat alle burgers, de meest kwetsbaren eerst, de nodige toegang, vaardigheden en ondersteuning krijgen om te kunnen participeren in een digitaal Vlaanderen.
Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.
De minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, engageert zich er dan ook voor om bijkomende ondersteuning te voorzien voor gemeenten en steden om een sterke lokale e-inclusiewerking uit te bouwen.
Via deze oproep wil de minister kleine en middelgrote gemeenten en steden ondersteunen in het uitbouwen van een lokale aanpak in het kader van digitale inclusie. Op deze manier kunnen steden en gemeenten hun lokale regiefunctie versterken door het uitbouwen van hun netwerken en de mogelijkheid te bieden gericht in te spelen op bepaalde pijnpunten die zich lokaal voordoen.

Hierbij is het een meerwaarde om de krachten te bundelen en een samenwerking aan te gaan met verschillende steden en gemeenten. Het is aangewezen om een ruim partnerschap aan te gaan met actoren uit de ‘Quadruple Helix’, met name betrokkenheid van burgers, kennisinstellingen, bedrijven en openbare sector, op voorwaarde dat de wet op overheidsopdrachten wordt nageleefd.

Brugge zelf is betrokken bij de City Deal e-Inclusie van het Vlaams Kenniscentrum voor Steden, en kwam daarom niet in aanmerking voor financiering, maar kan wel mee fungeren als partner.

Zoek Blog