Projectoproep "e-inclusion for Belgium - sociale actoren"

Projectoproep "e-inclusion for Belgium - sociale actoren"

Om (i)vzw's te ondersteunen die hun e-inclusiewerking willen uitbreiden, lanceert POD Maatschappelijke Integratie éénmalig een projectoproep "E-inclusion for Belgium - sociale actoren". 

Deze projectoproep wordt door Karine Lalieux, onze Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, gelanceerd en gefinancierd dankzij de relancemiddelen van de Europese Unie.

Reglement

De modaliteiten van dit project staan beschreven in het reglement hieronder:

REGLEMENT

Deelname aan de projectoproep

Deelname aan de projectoproep kan via de website van POD MI.  Indien je het projectdossier wenst aan te maken is het belangrijk een account aan te vragen bij digilab@mi-is.be.

Doelstellingen

Uit deze oproep worden projecten geselecteerd die inzetten op de verbetering van de digitale inclusie op middellange termijn. De oproep maakt een onderscheid tussen volgende twee type projecten:

A) FOCUS projecten

Dit zijn projecten van o.a. eerstelijnsorganisaties met een doelgerichte lokale aanpak van organisaties waarmee de kwetsbare burger rechtstreeks contact heeft. De werking richt zich op een wijk, een buurt, een stad, een gemeente of een kleine tot middelgrote regio.


B) VISIE projecten

Deze projecten hebben een bredere doelstelling dan focus projecten. Doorgaans hebben de organisaties géén rechtstreeks contact met de burger. Het zijn :

  • Ofwel actoren die op basis van hun e-inclusie expertise zich kunnen richten tot een groot en/of divers aantal hulpverleningsorganisaties om hen te helpen een bepaalde dienstverlening te verbeteren of een nieuwe dienst op te zetten gericht op de digitale inclusie van de eindbegunstigden.
  • Ofwel actoren onder de vorm van koepelorganisaties en / of sectorvertegenwoordigers die een beroep wensen te doen op e-inclusie actoren om hun beleid mee vorm te geven zodat de dienstverlening zowel voor als van de aangesloten organisaties verbetert op vlak van digitaal inclusie.
De projecten kunnen een thematische focus leggen op één of meerdere van de gekozen invalshoeken om de digitale insluiting te realiseren: 

  • uitbouwen van een ondersteuningsnetwerk, 
  • verbeteren van vaardigheden van kwetsbare groepen of
  • vaardigheden van hulpverleners, 
  • verbeteren van digitale toegankelijke dienstverlening door middel van onder andere inclusion by design
  • de implementatie van een digitaal inclusie beleid (voor koepelorganisaties en / of sectorfederaties).

Zoek Blog