PROJECTOPROEP VAN HET FONDS VINCI 2022

PROJECTOPROEP VAN HET FONDS VINCI 2022

Mee de strijd voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven: dat doel heeft het Fonds VINCI voor zichzelf gesteld.

In 2022 zal het Fonds VINCI organisaties in België steunen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen, door een van de volgende acties te voeren ten gunste van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede:

  • inschakeling op de arbeidsmarkt
  • vorming en kwalificatie
  • mobiliteit vergemakkelijken

De groep VINCI, die aan de oorsprong ligt van het Fonds VINCI, biedt een structurele en duurzame steun aan organisaties die een van deze doelen nastreven.

Deze steun neemt de vorm van een peterschap door medewerkers van de groep VINCI met een tijdelijke financiële steun voor investeringen.

De peters of meters stellen hun professionele competenties ter beschikking van de ondersteunde organisaties. Zie volgende link voor meer informatie over de voltooide peterschappen bij vorige selecties: www.fondsvinci.be/projecten.

Het peterschap kan diverse vormen aannemen:

  • deelnemen aan het verenigingsleven: steun bij het schoolleven, vrijwilligerswerk, hulp aan mensen met problemen, enz.
  • expertise aanreiken voor het beheer van een vereniging (boekhouding, strategie, communicatie, human resources, enz.) of voor technische facetten (werkzaamheden, veiligheid, recht, enz.)
  • werk in onderaanneming toevertrouwen aan de onderneming waarbij men peter is, of de bekendmaking van die onderneming bij de klanten en leveranciers van de Groep.
  • mensen met problemen advies verstrekken inzake hun oriëntering op de arbeidsmarkt en hen inwijden in facetten van het leven van een onderneming (animatie van een cv-workshop, simuleren van een interview, werfbezoek, enz.)

Het Fonds VINCI wil op die manier de duurzaamheid van de projecten en acties van de ondersteunde organisaties versterken.

Timing?

Start: 12/01/2022
Indienen tot: 28/03/2022

Hoeveel?


Wie kan deze ondersteuning aanvragen?

Het Fonds VINCI ondersteunt organisaties met een beperkte omvang, die geen politiek karakter hebben en zonder winstoogmerk werken, met uitzondering van de sociale economie die wel in aanmerking komen. Het Fonds VINCI financiert geen zeer grote verenigingen (volgens de criteria van de Nationale Bank: bekijk ze hier), geen federaties, geen publieke organisaties of instellingen (steden, gemeenten, OCMW’s…) en geen individuele projecten.

Meer info
Bron: Koning Boudewijnstichting

Zoek Blog