Stad Brugge en Jobroad geven kansengroepen uitzicht op job

Stad Brugge en Jobroad geven kansengroepen uitzicht op job

Stad Brugge en JobRoad, dat al drie jaar mensen met een migratieachtergrond en anderstalige nieuwkomers ondersteunt in hun zoektocht naar werk, slaan de handen in elkaar.

De samenwerking tussen JobRoad en Stad Brugge heeft een dubbel doel: de permanente schaarste aan arbeidskrachten bij bedrijven verminderen en de kansengroepen in en rond de Stad integreren via werk.

“Onze stad is een gastvrije stad”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We doen er alles aan om nieuwkomers snel aan het werk te krijgen. Jobroad is hier een belangrijke schakel in.”

Brugge wordt daarmee het eerste lokaal bestuur dat kiest voor een volwaardig ambassadeurschap van JobRoad ivzw. De organisatie heeft verschillende maatschappelijke doelstellingen. Zo wil ze de vacatures bij werkgevers ingevuld krijgen door ze te koppelen aan mensen uit de kansengroepen die nog niet aan de slag zijn en toch over de juiste competenties beschikken.


Selectie en coaching

JobRoad hanteert hierbij een zelfontwikkeld selectie- en coachingmodel. Al tweemaal organiseerde de netwerkorganisatie in Brugge zogenaamde projectedities.
Binnenkort in april volgt een derde initiatief. Hierbij wordt een netwerk opgezet waarin de belangrijke spelers op de arbeidsmarkt worden samengebracht: vertegenwoordigers van werkgevers en hun organisaties zoals Voka West-Vlaanderen, intermediaire organisaties als OCMW Brugge, VDAB en de lokale uitzendsector enerzijds en kandidaten uit de specifieke doelgroepen anderzijds.

Wie het meemaakte, is ervan overtuigd: dit project met een kleinschalige, lokale werking betekent een grote meerwaarde voor stad en streek. Het zijn vooral de specifieke begeleiding, de (voor)selectie van de doelgroep en van de deelnemende bedrijven en ten slotte de gerichte opvolging gedurende het hele traject die de slaagkansen doen toenemen.

Schepen van Sociale Zaken, Werk en Ondernemen Pablo Annys staat ook volledig achter dit initiatief. “Bedrijven in de regio Brugge zijn steeds op zoek naar gemotiveerde krachten. Door JobRoad komen zij in contact met nieuw talent. Deze samenwerking ligt in het verlengde van andere acties van Stad Brugge, zoals bijvoorbeeld ‘Team Up’, het project dat mensen met een migratieachtergrond verenigt met mentoren, die hen arbeidservaringen bijbrengen.”


Info

JobRoad was aanvankelijk een MVO-initiatief van ACCENT/HouseOfHR in een partnerschap met VOKA en VDAB. Inmiddels is wat eind 2016 als een kleinschalig project in de regio Roeselare-Tielt begon, uitgegroeid tot een internationale vzw., actief over heel Vlaanderen. De doelgroep werd intussen ook uitgebreid naar (ex-)gedetineerden. Binnenkort komen daar de NEET-jongeren en 55-plussers bij. In die periode heeft JobRoad al meer dan 1.000 personen begeleid naar duurzaam werk via uitzendarbeid, werkplekleren of andere…

logo_jobroad-1500x430jpg
Zoek Blog