Diverse project- en subsidiegroepen rond digitalisering en e-inclusie vormen kansen om regionaal rond te werken. Hiervoor zoekt WERKKRACHT10 een coördinator om alles in goeie banen te leiden.

Lees meer