Vacature "Regisseur e-inclusie en digitalisering"

Vacature "Regisseur e-inclusie en digitalisering"

OCMW Brugge zoekt een regisseur e-inclusie en digitalisering (voltijds) voor een tijdelijke opdracht van 3 maanden bij Werkkracht10 met reële kans op verlenging.

Jouw functie

Diverse project- en subsidiegroepen rond digitalisering en e-inclusie vormen kansen om regionaal rond te werken. Je bent hiervoor de trekker, schrijver en netwerker. Je staat in voor de regie en het uitwerken van een regionale strategie in functie van een gestructureerde aanpak van e-inclusie en digitalisering. De doelstelling is om de digitale kloof in de Brugse regio te verkleinen door afstemming, kennisdeling, samenwerking en schaalgrootte. Dat gebeurt door het opzetten van (sub)regionale partnerschappen en het uitwerken van (sub)regionale (subsidie)dossiers en projecten waarin maximaal en intersectoraal krachten worden gebundeld.

Als regisseur e-inclusie en digitalisering voor de Brugse regio sta je in voor de volgende taken:

 • Je volgt het federaal en Vlaamse beleid rond e-inclusie en digitalisering op binnen diverse beleidsdomeinen (activering, tewerkstelling, onderwijs, welzijn, …).
 • Je verzamelt en analyseert economische, sociale, demografische gegevens in het kader van digitalisering.
 • Je neemt graag een trekkersrol en verbindende rol op.
 • Je hebt een vlotte pen in functie van het schrijven van subsidieaanvragen en formele nota’s.
 • Je werkt een regio-brede strategie uit rond digitale inclusie binnen diverse domeinen en in samenwerking met allerlei partnerorganisaties.
 • Je volgt de diverse subsidie-oproepen op (digibanken, digisprong, edusprong, …)
 • Je neemt een sleutelrol op in het uitwerken van subsidiedossiers en het binnenhalen van projectsubsidies.
 • Je neemt hierbij een verbindende rol op tussen de lokale overheden (regio Brugge), het middenveld, de onderwijsinstellingen, sociale economie, ondernemingen … om bij (nieuwe) projecten schaalgrootte te creëren en regionale versnippering tegen te gaan.
 • Voor diverse oproepen (waaronder de oproep digibanken) neem je een actieve rol op in het informeren en verbinden van alle stakeholders. Je zet de nodige stappen om één of meerdere partnerschappen vorm te geven. Je werkt hiervoor samen met partners aan een strategie en de implementatie ervan in de Brugse regio.
 • Je organiseert netwerking tussen experten, organisaties en lokale besturen rond het thema e-inclusie.
 • Je volgt de verschillende projecten rond e-inclusie in de Brugse regio op en bent verantwoordelijk voor kennisdeling en kennisborging.

Jouw formele tewerkstellingsplaats: Hoogstraat 9, 8000 Brugge

Website: Werkkracht10

Jouw profiel:
 • Je bent sterk geïnteresseerd in het thema e-inclusie.
 • Je hebt interesse in beleidsmatig werken maar je staat ook graag dicht bij de praktijk.
 • Je kan conceptueel denken en tevens de uitvoering van een strategie coördineren (van beleidsstrategie naar concrete uitvoering)
 • Je bent een teamspeler en vindt samenwerking zeer belangrijk, maar je kan ook zelfstandig werken.
 • Je werkt planmatig, oplossingsgericht en resultaatsgericht. Deadlines schrikken jou niet af.
 • Je draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel.
 • Je bent communicatief sterk, legt gemakkelijk contacten en je bent een goede netwerker.
 • Je bent een organisatietalent dat goed kan switchen tussen verschillende taken of projecten en je kan daarbij goed het overzicht bewaren.
 • Je speelt flexibel in op nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor diploma.
 • Je kan minstens 2 jaar relevante ervaring voorleggen.
 • Op het moment van indiensttreding, kan je een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen dat minder dan drie maand oud is. We vragen om dit tijdens de sollicitatieprocedure reeds aan te vragen in jouw gemeente. Indien hier een veroordeling op vermeld staat moet een uitzondering aangevraagd worden bij het bestuur. Contacteer ons tijdig in dat geval.

Wat bieden wij aan?

Je bent formeel personeelslid bij OCMW Brugge, je wordt in de praktijk toegevoegd aan het team van Werkkracht10.
Je start met een contract van bepaalde duur van 3 maanden. Er is een reële kans op verlenging van 3 jaar. Dit is afhankelijk van de subsidies die jij mee bewerkstelligt voor de regio. Gewenste indiensttreding vanaf 1 oktober 2021.

We verlonen jouw functie volgens weddeschaal B4-B5. Dit situeert zich voor een voltijdse tewerkstelling tussen de €2894,41 (startloon, zonder overname van anciënniteit) en €4715,21 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:

 • een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
 • maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag van 7u36)
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering (gratis vanaf 1 jaar dienst)
 • eindejaarspremie
 • aanvullende pensioenvergoeding
 • bedrijfscatering tegen democratische prijzen
 • overname van alle openbare anciënniteit
 • mogelijkheid tot telewerken
 • flexibele werkuren
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • parkeermogelijkheden
 • een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
 • een uitdagende en dynamische werkomgeving
 • aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
 • aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Versnelde selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit volgend(e) onderde(e)l(en) (data onder voorbehoud):

 • Een schriftelijke opdracht die je ten laatste op 13 september 2021 ontvangt ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek. 
 • Sollicitatiegesprek: dinsdag 21 september (namiddag).

Solliciteren kan tot en met zondag 12 september 2021.

Bij een hoge instroom van kandidaten voor deze vacature is een cv-selectie mogelijk.
Geprikkeld?

Solliciteren kan via de knop ‘solliciteer’ op deze pagina. Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma toe.

Inschrijven kan tot en met zondag 12 september 2021.

Gelieve voldoende aandacht te besteden aan de beschrijving van de vereiste relevante ervaring in jouw CV.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum.
Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap


Extra info

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op:

Omtrent de functie inhoud:
Tina Segers, Werkkracht 10
t: 0476 89 67 07
m: tina.segers@brugge.be

Voor alle andere vragen:
Geert Gielen, Teamleider Loopbaancoach
t: 050 32 75 34
m: geert@selectie.mintus.be

Redelijke aanpassingen

We vinden het belangrijk om de deelname aan selectieprocedures voor iedereen toegankelijk te maken. Door drempels zoveel mogelijk weg te werken, willen we iedereen de kans geven om deel te nemen. Heb je een handicap, leerstoornis of chronische ziekte, of word je geconfronteerd met een andere al dan niet tijdelijke toestand van psychische, fysieke of zintuiglijke aard die je deelname aan een selectieprocedure belemmert? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure. Mits het bezorgen van een officieel attest van je handicap, leerstoornis of ziekte kan bekeken worden of er redelijke aanpassingen mogelijk zijn. Er worden geen afzonderlijke selecties georganiseerd. Wel wordt bekeken welke 'redelijke aanpassingen' mogelijk zijn om een gelijkwaardige deelname mogelijk te maken.
Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?
Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.


Klik hier om te solliciteren

Zoek Blog