Vlaamse Regering kiest voor een gericht doelgroepenbeleid: wijziging doelgroepvermindering voor oudere werknemers en uitbreiding leeftijd van de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden.

Lees meer