Vlaamse Regering keurt wijzigingen doelgroepvermindering goed

Vlaamse Regering keurt wijzigingen doelgroepvermindering goed

Om werkgevers aan te moedigen werknemers, die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, aan te werven of aan boord te houden, bestaan er doelgroepverminderingen.

Dat is een vermindering van de werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid. Omwille van de wijzigende situatie op de arbeidsmarkt brengt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits enkele veranderingen aan in de doelgroepvermindering voor oudere werknemers die al aan de slag zijn én in de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden.

Gericht doelgroepenbeleid voor oudere werknemers

Er is een stijgende werkzaamheidsgraad van 55+’ers in Vlaanderen en dan meer bepaald de groep tussen 55 en 60 jaar. Daarom wordt de leeftijd voor het ontvangen van de doelgroepvermindering voor werknemers die al in dienst zijn geleidelijk aan opgetrokken van 58 naar 59 jaar in 2022, 60 jaar in 2023 en 61 jaar in 2024.

Het forfaitaire bedrag van de vermindering voor 60-jarigen wordt verlaagd naar maximaal 600 euro/kwartaal voor wie op 31 december 2021 de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt. Dit wordt verder gezet in 2023 als deze groep 61 jaar wordt.

Met deze hervorming worden de middelen efficiënter ingezet.
Op die manier blijven de inspanningen gefocust op die personen of doelgroepen waarvan we weten dat ze het moeilijker hebben om aan de slag te blijven. De doelgroepvermindering voor het aanwerven van oudere werkzoekenden wordt niet aangepast.

Overgangsmaatregel

Wie op 31 december 2021 al 60 jaar is, behoudt de mogelijkheid tot de doelgroepvermindering van maximaal 1.500 euro/kwartaal.

Voor werknemers die op 31 december 2021 minstens 57 jaar oud zijn, wordt een overgangsmaatregel voorzien en geldt de doelgroepvermindering van maximaal 600 euro/kwartaal tot zij de leeftijd van 62 jaar bereiken en hierdoor in de gewone regeling stappen.


Wijziging aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden

De doelgroepvermindering voor het aanwerven van oudere werkzoekenden wordt niet aangepast. Wel wordt de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden gewijzigd. Dat is een premie die werkgevers krijgen voor het aanwerven van mensen die al 2 jaar of langer op zoek zijn naar een job.

Die doelgroep wordt nu uitgebreid. Vanaf 1 januari 2022 krijgt een werkgever die aanwervingspremie voor het aanwerven van langdurig werkzoekenden tussen 25 en 58 jaar, waar dat vroeger tot en met 55 jaar was.

De Vlaamse Regering keurde deze wijzigingen op vrijdag 12 november 2021 principieel goed. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.​
Bron: Vlaanderen.be


Zoek Blog