Eind 2020 was bijna 1% van de totale werkende bevolking in Vlaanderen tewerkgesteld in de sociale economie. Eén vierde hiervan is tewerkgesteld in West-Vlaanderen!

Lees meer