Technologie helpt een handje

Technologie helpt een handje

Roadshow 1 | Polyvalente andon | Oesterbank, Oostende | 17 maart 2022

Donderdag 17 maart presenteert maatwerkbedrijf Oesterbank hun multi-inzetbare andon. Een andon is een communicatiebord waarop productieresultaten gevisualiseerd worden, waardoor operatoren een beter zicht krijgen op de situatie en de knelpunten. Een beetje zoals een cockpit in een vliegtuig dus...

De andon die in deze proeftuin ontwikkeld werd, vertrekt van de targets die het zelfsturend team zichzelf oplegt (= motiverend) op basis van eerder behaalde resultaten.

De andon houdt ook rekening met verbetersuggesties vanuit de doelgroep en verhoogt de target indien mogelijk. Zo bepaalt het team zelf de maximale mogelijkheden, die eventueel verder opgebouwd kunnen worden, waardoor de betrokkenheid verhoogt.

Oesterbank, 4Werk en POM West-Vlaanderen nodigen je dan ook van harte uit om de proeftuin van Oesterbank binnen het COVATTI-project te bezoeken.

Inschrijven kan via deze link

Meer over het CovaTTI-project

CovaTTI staat voor Cocreatie en valorisatie van toegepaste technologische innovatie.

West-Vlaamse maatwerkbedrijven zijn pioniers in het implementeren van innovaties om operatoren in hun job te ondersteunen.

Onder de noemer "technologie helpt een handje" schakelen 4Werk vzw en POM West-Vlaanderen nog een versnelling hoger om moeilijk werk op de werkvloer met technologie makkelijk te maken.

Met grote en kleine proeftuinen kiezen de projectpartners van CovaTTI namelijk voor cocreatie en valorisatie van toegepaste technologische innovatie.

De maatwerkbedrijven positioneren zich zo als echte pioniers in technologische vernieuwing en ‘human centered production’.

Binnen het project worden er drie proeftuinen opgezet:

  • Proeftuin 1 “Polyvalente andon”: een communicatiebord waarop productieresultaten gevisualiseerd worden.
  • Proeftuin 2 “Rapid prototyping”: in 4 uur het proces van ontwerp naar uitvoering verwezenlijken.
  • Proeftuin 3 “Slim beheer visualisatie”: communicatie tussen toepassingen met bediening door niet-technisch personeel.

Technologie kan moeilijk werk gemakkelijk maken en de mensen sterker in hun schoenen laten staan. Zo zetten maatwerkbedrijven hun positie als betrouwbare toeleverancier voor de West-Vlaamse maakindustrie kracht bij.


Bron: POM West-Vlaanderen4werkjpgpom_logo_rgb_2020_1jpg
Zoek Blog