Trendrapport 2021: kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

Trendrapport 2021: kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

Sommige groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt werden meer getroffen door de coronacrisis dan anderen. Dat blijkt uit de tweede editie van het Trendrapport. Dit rapport brengt de arbeidsmarktpositie van verschillende kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart en is een samenwerking van het Departement Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Werk.

Het trendrapport 2021

De Vlaamse Regering wil meer mensen aan het werk. Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken, wil Vlaanderen elk talent benutten, inclusief personen uit kwetsbare groepen met een minder sterke positie op de arbeidsmarkt. 
In het ‘Trendrapport 2021: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt’ wordt de arbeidsmarktpositie van verschillende kwetsbare groepen geschetst aan de hand van hun werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, transities van werkloosheid naar werk en hun opleidingsdeelname. Waar relevant, worden de cijfers ook meer in de diepte geanalyseerd.

Dit Trendrapport is de tweede editie van het Trendrapport. In de vorige editie werden de cijfers tot en met 2019 bekeken. In dit rapport wordt ook het jaar 2020 besproken, en brengen we de effecten van de COVID-19-crisis in kaart. 

Het scherpe herstel van 2021 wordt nog niet geschetst.
Zoals de vorige editie belicht het rapport deze doelgroepen:

  • personen met een migratieachtergrond
  • jongeren
  • NEET-jongeren
  • 55-plussers
  • kortgeschoolden
  • personen met een arbeidshandicap

Tevens wordt het arbeidspotentieel doorgelicht bij de niet-beroepsactieven.

Nieuw in deze editie van het Trendrapport is de analyse naar huishoudpositie. Daar wordt de impact van de gezinssituatie op arbeidsdeelname onder de loep genomen, en bespreekt het rapport de verschillen tussen mannen en vrouwen hierin.

Het volledige trendrapport kun je hier nalezen.


Kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis

De resultaten uit het Trendrapport tonen aan dat enkele groepen die het voor de coronacrisis moeilijker hadden op de arbeidsmarkt, ook de impact van de coronacrisis meer voelden. 

De globale werkzaamheidsgraad in Vlaanderen daalde in 2020 met 0,8 procentpunten naar 74,7%. Bij de personen met een migratieachtergrond en de jongeren daalde de werkzaamheidsgraad echter meer dan gemiddeld, met respectievelijk 2,8 en 4,2 procentpunten. Andere groepen bleken crisisbestendiger, zoals de 55-plussers en de personen met arbeidshandicap. Bij deze groepen ging de werkzaamheidsgraad er zelfs in coronajaar 2020 op vooruit. Het Trendrapport kijkt ook verder dan de werkzaamheidsgraad. 

Bij jongeren bekijkt het rapport bijvoorbeeld de evolutie van schoolverlaters, waaruit blijkt dat het aantal schoolverlaters in 2020 in Vlaanderen daalde met 4,5%. De coronacrisis zorgde voor een daling van het aantal vacatures en aanwervingen, en wellicht besloten veel schoolgaande jongeren om de overstap naar de arbeidsmarkt nog even uit te stellen. In het hoofdstuk over arbeidsreserve wordt de potentiële werkzaamheidsgraad berekend voor Vlaanderen: als we erin slagen om de niet-werkende groepen die het dichtst bij de arbeidsmarkt staan allemaal aan de slag te krijgen bovenop de werkende populatie van 2020, kan Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 80,4% bereiken.


BRON: Departement Werk & Sociale Economie


Zoek Blog