Vlaamse Jobbonus & Jobbonus+

Vlaamse Jobbonus & Jobbonus+

Werken moet lonen. Daarom voert de Vlaamse Regering de jobbonus in: dat is een premie voor wie weinig verdient. De premie kan oplopen tot 600 euro per jaar. Met de maatregel wil de Vlaamse Regering werken lonender maken dan niet werken door werklozen aan te moedigen werk te zoeken en door wie weinig verdient, extra te stimuleren om aan de slag te blijven.


Ligt uw brutomaandloon lager dan 2.500 euro? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus. Wie minder dan 1.800 euro bruto per maand verdient en voltijds werkt, ontvangt de maximale premie van 600 euro per jaar. Voor lonen tussen 1.800 en 2.500 euro bruto per maand varieert de premie voor wie voltijds werkt tussen 600 en 20 euro. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie.

Concreet: wie minder dan 1.800 euro bruto verdient, ontvangt het maximum van 600 euro netto, wie 2.500 euro bruto verdient, ontvangt nog 20 euro.

De Vlaamse jobbonus wordt als premie één keer per jaar toegekend. Om te vermijden dat een deel van het toegekende voordeel fiscaal wordt afgeroomd, wordt een vrijstelling gevraagd aan de federale wetgever.

De concrete wetteksten worden nog verder uitgewerkt.

Denkt u in aanmerking te komen voor de jobbonus? U hoeft nu niets te ondernemen. De eerste betalingen zijn ten vroegste voorzien vanaf eind 2022.


Naast de Vlaamse jobbonus, de jobbonus+ voor ondernemers 

Naast de Vlaamse jobbonus voor werknemers, die vanaf 2022 wordt gerealiseerd, komt er ook een jobbonus+, een starterspremie voor (beginnende) ondernemers.

Ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer willen worden, zullen een premie ontvangen: de jobbonus+ of starterspremie.

Premie van maximum 1.200 euro

Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder krijgen bij de overstap naar het ondernemerschap maximaal twee keer een premie van 600 euro. Deze maatregel geldt ook voor wie als loontrekkende al zelfstandige in bijberoep is en de overstap wil maken naar voltijds ondernemen. Zo wil de Vlaamse Regering ondernemerschap stimuleren. Zo’n 12.000 startende ondernemingen zouden aanspraak maken op deze premie.

Praktische uitwerking nog niet afgerond

De precieze voorwaarden om in aanmerking te komen voor de jobbonus+ zijn nog niet gekend. Het wetgevend kader wordt nog verder uitgewerkt. Wie denkt in aanmerking te komen, hoeft momenteel niets te ondernemen.

De beslissing om de jobbonus+ in het leven te roepen is een principiële beslissing. Over dit voorontwerp van het decreet wordt nog advies ingewonnen van de SERV en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.


BRON: vlaanderen.beZoek Blog