VVSG werft 10 coaches aan via lokaal partnerschap

VVSG werft 10 coaches aan via lokaal partnerschap

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Wat houdt de job in?

De VVSG beoogt via een lokaal partnerschap een betere dienstverlening te bereiken voor de doelgroep van werkzoekenden en niet-beroepsactieven. Dit partnerschap is een nieuwe vorm van samenwerking tussen ESF, VDAB, VVSG en lokale besturen, om samen met dienstverleners aan de slag te gaan om de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek te helpen, op het vlak van werk, onderwijs en andere levensdomeinen.

Als coach leerprocessen en partnerschapsvorming sta je in voor de vorming van lokale partnerschappen en ondersteunen je hen in hun leerprocessen.

 • Je identificeert, samen met lokale actoren, organisaties die potentieel kunnen bijdragen aan het uitdenken en opzetten van een organisatie overschrijdende aanpak in de dienstverlening naar niet-beroepsactieven en werkzoekenden met complexe problematieken.
 • Je faciliteert en ondersteunt die organisaties in hun gezamenlijk leerproces om organisatie overschrijdende samenwerking op te zetten.
 • Je draagt bij aan het effectief opzetten en ondersteunen van de concrete lokale partnerschappen door:
  • het gesprek te faciliteren over doelstellingen, governance processen, conflicten, etc.
  • ze te laten evolueren naar lerende partnerorganisaties
  • het klantenperspectief centraal te stellen in het partnerschap
  • elk partnerschap open en dynamisch te houden
  • de participatie van werkzoekenden effectief te maken
 • Je faciliteert en ondersteunt die organisaties in hun gezamenlijk leerproces om inhoudelijke samenwerking en de daaruit voortvloeiende dienstverlening effectief en meetbaar te maken.
 • Je neemt deel aan opleidingen binnen de huidige ESF-werkingen.
 • Je versterkt je eigen rol en het functioneren van de partnerschappen door nauw samen te werken met de collega-coaches binnen de VVSG, van de andere  actoren en met externe experten.

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Samenleven en beleven.

 

Ben jij één van de 10 coaches die wij zoeken?

Om deze job kwalitatief uit te kunnen voeren behaalde je een bachelor- of masterdiploma. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.

Daarnaast kan je een 3 jaar relevante werkervaring voorleggen waarmee je kan aantonen dat je je met de nodige maturiteit kan bewegen binnen complexe partnerschapscontexten. Daarbij kan je diplomatisch optreden en heb je oog voor de verschillende perspectieven in het samenwerkingsverband en de uiteenlopende snelheden binnen het partnerschap.

Je bent bereid om je i.f.v. jouw takenpakket te verplaatsen naar onze leden. Beschikken over een rijbewijs B en een wagen is daarbij een pluspunt.


Jouw profiel kenmerkt zich door

 • Jouw (interesse in) coachende vaardigheden, waarbij je ervaring hebt met (of bereid bent je bij te scholen in) het coachen en ondersteunen van organisatienetwerken of andere samenwerkingsverbanden; en in het faciliteren van lerende netwerken.
 • Jouw communicatieve vaardigheden, enthousiasmerende en verbindende houding.
 • Jouw interesse in systeemdenken, gebruikersgerichte methodieken en leerprocessen.
 • Jouw (basis)kennis van projectmethodologie en ervaring met projectmatig werken.
 • Jouw brede interesse in maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers, in het bijzonder de (sociale) activering van niet-actieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. Kennis van het lokale werkveld inzake activerings-, arbeidsmarkt- en vormingspartners is een pluspunt.

Wat bieden we jou?

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.  
 • Met zorg verlonen we je naargelang je kennis, werk en competenties met een motiverend salarispakket. Dit bevat een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. Zo zal je een opleiding krijgen van experten rond systeemdenken, partnership en governance; en is er permanente ondersteuning en coaching voorzien om je als coach te ontwikkelen.
 • De mogelijkheid om samen te werken in een gloednieuw en gedreven team van collega-coaches die zich allen met hart en ziel inzetten voor de vorming van lokale partnerschappen.
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een win-win. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren.

Interesse?

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en motivatie!  

Stel je kandidaat door je CV en motivatiebrief te bezorgen aan CC Select via  Vacatures - CC Select (probisgroup.be), ten laatste op 12 april.

 

De selectie bestaat uit een:

 • Kort verkennend digitaal gesprek (15 minuten) op 20 of 21 april
 • Selectiegesprek met casus (+/- 90 minuten) op 26 of 27 april in Huis Madou

 

In de selectieprocedure zullen we deskundig begeleid worden door CC Select. Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Marlies Keppens, via marlieskeppens@ccselect.be of 0496 06 96 03.

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Dries Van Gool, projectcoördinator, via dries.vangool@vvsg.be of 0494 04 85 69.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en loon- en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.  

 

Zoek Blog
VVSG werft 10 coaches aan via lokaal partnerschap

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) werft10 coaches aan. Als coach leerprocessen en partnerschapsvorming sta je in voor de vorming van lokale partnerschappen en ondersteunen je hen in hun leerprocessen.

Lees meer