Webinar “Digitale inclusie voor ouderen”

Webinar “Digitale inclusie voor ouderen”

Op dinsdag 23 april 2024 organiseren we vanuit VVSG een gratis Webinar rond digitale inclusie voor ouderen. Joke Van Dyck (Projectmedewerker E-inclusie binnen VVSG) zal met veel enthousiasme haar ervaringen en kennis rond digitale inclusie van ouderen delen.

Op sociaal.net lazen we in oktober 2022 volgend inleidend stuk: 'Bijna de helft van de 55-plussers beschikt over zwakke digitale vaardigheden.' Volgens de Barometer Digitale inclusie daalt het gemiddelde niveau van de digitale vaardigheden sterk met de leeftijd. Bijna de helft van de 55-plussers beschikt volgens de barometer over zwakke digitale vaardigheden.

Met deze webinar hebben we da ook als doel om onze leden te inspireren rond de doelgroep ouderen binnen een ruimer digitaal inclusiebeleid. Joke zal de deelnemers meenemen doorheen de verschillende bouwstenen van dit beleid (digitale competenties, uitbouwen ondersteuningsnetwerk, toegankelijk maken dienstverlening,…). De inzichten doorheen de presentatie zal men koppelen aan het onderzoek van Mediawijs rond digitale inclusie in zorgvoorzieningen.

Wanneer

Dinsdag 23 april 2024, digitaal van 10 tot 11 uur, met nadien nog ruimte voor vragen.

Doelgroep

Schepenen welzijn, ouderenbeleidsmedewerkers, directeurs publieke WZC, LDC, diensten gezinszorg

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.
Deelnemen is gratis voor VVSG-leden.

Vragen

Inhoudelijk - Sam Vanhuynegem, Stafmedewerker ouderenzorg en -beleid, sam.vanhuynegem@vvsg.be tel. 02 207 54 09

Praktisch - Cindy De Sutter, Team Kennisdeling, cindy.desutter@vvsg.be  tel. 02 211 55 60

 

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.


vvvvsgpng
Zoek Blog