Week van de Geletterheid

Week van de Geletterheid

De digitale trein reed al razendsnel. Maar door de coronacrisis zijn we allemaal, noodgedwongen, nog een versnelling hoger geschakeld. Plots verloopt alles nog meer digitaal: ons sociale leven, het schoolwerk van de kinderen, voor veel mensen het werk. Ook de dienstverlening van steden en gemeenten is grotendeels digitaal: e-loketten, online reservaties, online aanvragen van officiële documenten, …

Geen eenvoudige opdracht voor iedereen. Want 32% van de Belgische burgers heeft zwakke digitale vaardigheden en 8% van de bevolking gebruikt het internet niet. Zo lopen 4 burgers op 10 risico op digitale uitsluiting. En digitaal uitgesloten zijn betekent ook sociaal uitgesloten zijn in onze digitaliserende maatschappij. Deze inzichten halen we uit de recente publicaties van de Koning Bouwdewijnstichting.


Gelukkig hebben meer en meer lokale overheden oog voor laaggeletterden. Ze willen hun schouders zetten onder een e-inclusief beleid en hopen zo al hun burgers digitaal mee te krijgen. Maar hoe begin je daaraan? Welke stappen kan je als lokaal bestuur nemen? En waar kan je ondersteuning krijgen?

De Week van de Geletterdheid 2021 focust op het belang van e-inclusie bij lokale besturen. Ze ondersteunen lokale besturen met een toolbox vol tips & trics en bieden hun expertise aan.

http://ikbenmee.be/home/

De toolbox is digitaal beschikbaar via deze link: https://www.digitaalinclusievewijk.be/toolbox
Zoek Blog
Week van de Geletterheid

De Week van de Geletterdheid loopt van 6 tot 10 september 2021. Dit is een Vlaamse campagne in het kader van het Strategisch Plan Geletterdheid.

Lees meer