Werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille

Werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille

Met de werkbaarheidscheque en de verhoging van de kmo-portefeuille kunnen ondernemingen

onder bepaalde voorwaarden steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Als een onderneming aandacht heeft voor werkbaar werk, ontstaat een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en gemotiveerder aan de slag en werkgevers kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt.

Met het actieplan ‘Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk’ wil de Vlaamse overheid ondernemingen er onder meer toe aanmoedigen om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Ze heeft daarvoor concreet twee maatregelen uitgewerkt, met als doel ondernemingen te steunen die knelpunten binnen de organisatie in kaart willen brengen en op die manier de arbeidsomstandigheden duurzaam willen verbeteren.

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunt u:

 • een meting of een scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting. Begeleiding kan betekenen:
  • rapporteren over de werkbaarheid
  • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dat plan
  • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De organisatie moet zich tevens engageren om maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse of begeleiding.

 • advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:
  • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
  • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
  • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Voor eventuele andere verbeteracties kan de onderneming een beroep doen op maatregelen zoals de oproepen van ESF-Vlaanderen. Daarnaast kan een kmo ook een beroep doen op steun voor opleiding en advies via de kmo-portefeuille.

Voorbeelden

 • Tijdens de coronacrisis werd in vele situaties telewerk mogelijk gemaakt waar dat tot daarvoor nog niet gebruikelijk was. Daardoor kunnen vragen rijzen over de manier waarop een duurzaam beleid rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken opgezet kan worden.
  • Welke frequentie van thuiswerk laat u toe?
  • Hoe organiseert u de opvolging van het werk?
  • Hoe digitaliseert u de processen?
  • Hoe faciliteert u het samenwerken op afstand?
  • Hoe ondersteunt u de leidinggevenden bij het leidinggeven op afstand?
  • Hoe vermijdt u isolatie of daling van betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers?
  • Hoe kunt u ouders ondersteunen en adviseren bij de huidige combinatie van thuiswerk en de opvang en onderwijs van hun kinderen?
 • Hoe het werk organiseren in tijden van corona?
  • Hoe zorgt u ervoor dat het werk veilig is én dat medewerkers zich veilig voelen?
  • Hoe moet het werk daarvoor georganiseerd worden, zowel op vlak van fysieke uitvoering als op vlak van processen (bijv. aantal toelaatbare klanten, signalisatie, werkproces herorganiseren om de nodige afstand tussen medewerkers te garanderen, enz.)?
  • Hoe bereidt u de medewerkers daarop voor?
  • Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar is?
 • Waar kunnen medewerkers terecht als ze zich zorgen maken of zich niet goed in hun vel voelen?
 • Hoe ondersteunt u medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid ?
  • Hebben medewerkers andere competenties nodig? Hoe zorgt u ervoor dat ze die competenties kunnen krijgen?

  Beschermingsmateriaal

  De aankoop of plaatsing van beschermingsmateriaal kan niet gefinancierd worden met deze maatregel. Advies, begeleiding of opleiding over het gebruik daarvan in de werksituatie kan wel.


  Verhoging KMO Portefeuille

  Het plafond van de kmo-portefeuille wordt tijdelijk verhoogd, zodat kmo’s op een laagdrempelige manier met werkbaar werk aan de slag kunnen gaan.

  Vlaamse kmo’s worden geprikkeld om op een laagdrempelige manier rond werkbaar werk aan de slag te gaan. Met het oog daarop wordt het plafond van de kmo-portefeuille tijdelijk verhoogd met een maximum van 5.000 euro in het specifieke jaar dat het plafond bereikt wordt. De onderneming moet aantonen dat het plafond bereikt is en geeft aan voor welke acties de verhoging benut wordt.

  Ook ondernemingen die al eerder op het jaar acties rond werkbaar werk gefinancierd hebben vanuit de kmo-portefeuille en die na het bereiken van het plafond andere acties willen financieren, komen in aanmerking voor de verhoging.

  Met de verhoging van de kmo-portefeuille voert u acties uit in het kader van werkbaar werk.


  Infosessie

  Binnenkort organiseert de afdeling ESF & Duurzaam ondernemen een infosessie, waar beide maatregelen worden voorgesteld en u op weg geholpen wordt om deze steun aan te vragen. Tevens is daarbij gelegenheid tot vraagstelling.

   

  Wanneer: Donderdag 24 februari van 10u tot 11u30

  Inschrijvingslink Webinar: inschrijvingslink  

   

  Voor vragen kunt u steeds contact opnemen via werkbaarheidscheque@vlaanderen.be
  Bron: Vlaanderen.be

  Vlaanderen - duurzaam ondernemenjpg

  Zoek Blog
  Werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille

  Met de werkbaarheidscheque en de verhoging van de kmo-portefeuille kunnen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

  Lees meer