#werkplekvrij

#werkplekvrij

Vorige week lanceerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de hashtag #plekvrij, om mensen aan te sporen Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen. Naar analogie werd de hashtag #werkplekvrij door Unizo in het leven geroepen.
Met deze hashtag worden ondernemers opgeroepen om vluchtelingen aan te werven, zodat die weer een stukje controle over hun eigen leven kunnen verwerven.
Met succes: zelfs minister van Werk & Sociale Economie Hilde Crevits en de VDAB namen de hashtag over. 

Bedrijven die Oekraïense vluchtelingen willen aannemen, kunnen hun vacatures melden op het platform van VDAB met de #Werkplekvrij. Op die pagina vind je ook info over het ondersteuningsaanbod en tips voor de aanwerving, tewerkstelling en om de taalkloof te overbruggen.

In enkele dagen zijn er al 1230 jobs onder deze categorie terug te vinden. 

Oekraïners die hun land ontvluchten, kunnen in België het speciale statuut van 'tijdelijke bescherming' krijgen en zo een A-kaart aanvragen. Met dat statuut hebben ze recht op huisvesting, sociale zekerheid en krijgen ze toegang tot de arbeidsmarkt.

Zij mogen dus in België onmiddellijk aan de slag en moeten geen wachttijd doorlopen.

Een fantastisch gegeven die hopelijk niet enkel gevoed wordt door opportunisme maar ook door empathie. 

Zoek Blog